Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

AKTUALNOŚCI

Zgodnie z zapowiedzią od 1 stycznia 2019 roku dofinansowujemy badanie słuchu (test BAER) dla kotów białych (kod EMS "w").

Regulamin dofinansowania oraz wniosek znajduje się na stronie klubu, dział "Dofinansowanie badań".

Zapraszamy do przeprowadzania badań swoich białych kotów i składania wniosków o udzielenie dofinansowania.

Przypominamy wszystkich członkom, że płatności za dokumenty są księgowane na podstawie przesyłanych do klubu potwierdzeń wykonania wpłaty lub przelewu. Oznacza to, że wszystkie dokumenty do których nie zostało wysłane potwierdzenie wpłaty jest oznaczone w systemie jako nieopłacone.

Potwierdzenia wpłaty prosimy dostarczać razem z przesyłanymi dokumentami lub można je dosłać później.

Wykonanie wpłaty za dokumenty nie zwalnia członka CCF z obowiązku przesłania do klubu potwierdzenia wykonania wpłaty. Potwierdzenie może być w formie PDF, jpg, zdjęcie, itd.

Jedynym wyjątkiem są składki członkowskie - każdą księgujemy ręcznie na koncie klubowym.

Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do zasad panujących w klubie.

Zaktualizowaliśmy listę wystaw w Polsce organizowanych przez stowarzyszenia zrzeszone w Felis Polonia, zaplanowanych na 2019 rok.

Zapraszamy do działu wystawy.

Przypominamy, że wszystkie osoby, które otrzymały dofinansowania do badań, kursu PawPeds w 2018 roku otrzymają z klubu PIT-8C.

PITy będą w tym roku wysyłane do członków w formie papierowej, listem poleconym.

Kwotę z PIT-8C należy doliczyć do PITa rocznego (PIT-36, PIT-37, itd.).

Przypominam wszystkich hodowcom, że do 20 stycznia 2019 r należy złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym PIT-6 za 2019r. PIT'a można pobrać np. tutaj. W tym roku brak wersji "aktywnej", którą można było wypełnić na komputerze i wydrukować.

Wersję aktywną należy pobrać, a następnie otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader.


Skrócona instrukcja wypełniania:

PIT-6 wypełniamy za rok 2019

  1. w pole nr 40 (D.1.) należy wpisać "Hodowla kotów rasowych"
  2. w pole 41 (numer działu) wpisujemy "85"
  3. w pole 42 (rozmiar) należy wpisać ilość kotów hodowlanych
  4. pole 44 (Udział w dochodzie % ) należy wpisać "100".
  5. Wypełniamy oczywiście także wszystkie części A (miejsce i cel składania deklaracji),
  6. Wypełniamy część B (dane identyfikacyjne podatnika)
  7. Wypełniamy część C (miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej). 
  8. Podpisujemy się w części E, pole 149.

Zanosimy do Urzędu Skarbowego. :)

Podziękowania dla naszych członków - p. Jolii i p.Mariusza za informację o wersji 13 druku. 🙂

Przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za 2019 rok. Składka powinna być opłacona do końca stycznia 2019 roku.

Prosimy o opłacanie składki osobnym przelewem (bez sumowania z innymi opłatami) i oznaczenie wpłaty jako "Składka 2019".

Wpłatę KONIECZNIE proszę opisać w tytule wpłaty jako np. SKŁADKA, SKŁADKA 2019, SKŁADKA CZŁONKOWSKA.

Osoby posiadające minusowe saldo (niedopłatę) prosimy o wyzerowanie salda poprzez wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto CCF.

Odrębna wpłata składki znacznie ułatwi nam zaksięgowanie składki na Waszym koncie klubowym.

Składki za 2019 rok wynoszą:

65zł - składka indywidualna
75zł - składka rodzinna (2 lub więcej osób prowadzących razem hodowlę).

Dziękujemy za terminowe opłacenie składki.

Składki są księgowane na bieżąco na Waszych kontach w strefie klubowicza, prosimy o cierpliwość. Przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu za składkę znaczenie przyspiesza cały proces.

Aktualizacja:

Wszystkim członkom została naliczona składka członkowska w strefie klubowicza, dlatego te osoby, które nie opłaciły jeszcze składki widzą swoje saldo jako -65zł, -75zł lub inną kwotę w zależności od tego, czy posiadały na koniec roku nadpłatę lub niedopłatę w klubie.

WCZYTAJ WIĘCEJ