Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Jak zarejestrować kota w klubie?

Jeżeli kot ma wydany rodowód przez FPL [Felis Polonia], to w celu jego rejestracji w klubie:

  1. Wyślij do klubu rodowód w postaci (wybierz a, b lub c)
    a) Oryginał rodowodu
    b) ksero rodowodu
    c) skan rodowodu
  2. Dokonaj opłaty za rejestrację kota - 5zł/kot.
  3. Jeżeli wysyłasz oryginał rodowodu lub ksero pocztą, koniecznie dołącz potwierdzenie wykonana wpłaty za rejestrację oraz krótką informację, że chodzi o rejestrację kota w klubie.
  4. Jeżeli wysyłasz skan rodowodu mailem, dołącz do maila potwierdzenie wykonania wpłaty lub przelewu oraz napisz, że chodzi o rejestrację kota w klubie.

Po otrzymaniu przesyłki z rodowodem oraz potwierdzenia wykonania wpłaty kot zostanie zarejestrowany w klubie, a oryginał rodowodu zwrócony listem poleconym w przeciągu kilku dni. Pamiętaj o doliczeniu kosztów wysyłki w przypadku wysyłki oryginału rodowodu do klubu.

Po otrzymaniu skanu rodowodu kot zostanie zarejestrowany w klubie pod warunkiem dokonania opłaty za jego rejestrację oraz dostarczenia potwierdzenia wykonania wpłaty.

Po zarejestrowaniu, kot będzie widoczny na liście zarejestrowanych kotów.

Uwaga!

Jeżeli Twój kot posiada rodowód, który nie jest wydany przez FPL -- poszukaj w FAQ wyrażenia "nostryfikacja".

Regulamin rejestracji kotów w CCF znajduje się na stronie klubu, tutaj.