Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Po wykonaniu nostryfikacji znalazłam błędy. Jak je poprawić?

Jeżeli wykonywałaś nostryfikację rodowodu dla swojego kota i po jej wykonaniu są błędy (np. przekręcona nazwa któregoś kota, brak tytułu któregoś kota, itd.), to musisz napisać reklamację.

Reklamacja powinna wyglądać w następujący sposób:

  1. Bierzemy czystą kartkę papieru, formatu A4.
  2. W lewym górnym rogu wpisujemy swoje dane adresowe.
  3. W prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę.
  4. Reklamację adresujemy do "Biuro Rodowodowe FPL"
  5. Poniżej, na środku piszemy "REKLAMACJA".
  6. Następnie w treści reklamacji wpisujemy które dane są niepoprawne i jaka powinna być poprawna forma, np. "W czwartym pokoleniu u kota xxxx xxxxx brakuje tytułu Inter Champion. Proszę o dopisanie. W drugim pokoleniu, u kota yyyyy yyyyyy niepoprawnie został wpisany przydomek kota. Prawidłowa nazwa kota to....".
  7. Pod treścią reklamacji podpisujemy się własnoręcznie.
  8. Dołączamy kopie np. rodowodu kota, na podstawie którego ma zostać wykonana korekta.

UWAGA!

Jeżeli błąd jest w potwierdzeniu wykonania nostryfikacji, to oryginał potwierdzenia trzeba zwrócić do klubu pocztą wraz z wnioskiem reklamacyjnym. Klub, po otrzymaniu dokumentów, wysyła je do Biura Rodowodowego FPL i po otrzymaniu przez klub poprawionych dokumentów, są odsyłane do właściciela.

UWAGA 2!

Jeżeli błąd powstał z winy Biura Rodowodowego FPL, to dokumenty są poprawiane bezpłatnie. Jeżeli jednak, błąd powstawał z winy hodowcy lub właściciela kota, to za poprawienie dokumentu jest naliczana ponowna opłata, którą należy uiścić na rachunek bankowy CCF.