Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty do klubu?

W przypadku, gdy wraz z wnioskiem nie jest wymagany oryginał rodowodu, dokumenty do klubu można dostarczyć na trzy sposoby:

 1. Wysłać oryginały pocztą lub kurierem.
 2. Wysłać skany dokumentów na maila klubowego.
 3. Dostarczyć osobiście.

W przypadku, gdy jest wymagany oryginał rodowodu (np. nostryfikacja), prosimy o dostarczenie dokumentów do klubu:

 1. Pocztą lub kurierem.
 2. Osobiście.

W wersji elektronicznej (skan) można dostarczyć do klubu następujące typy dokumentów:

 1. Dokument miotu.
 2. Wniosek o zatwierdzenie tytułu (wraz z wymaganymi załącznikami).
 3. Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego.
 4. Zgłoszenie kota na wystawę zagraniczną.
 5. W niektórych przypadkach - skan rodowodu kota.
 6. Wniosek o wydanie transferu.

Wszystkie dokumenty wysyłane do klubu muszą posiadać własnoręczny podpis.