Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

W jaki sposób zmienić kolor kota?

W celu zmiany koloru kota, wypełnij druk "korekta danych kota".

Jeżeli kot nie posiada Twojego przydomka hodowlanego, to do zmiany będzie potrzebna kopia zmiany koloru z wystawy.

Dla kotów z własnym przydomkiem (urodzonych w Twojej hodowli) można zmienić kolor bez zmiany koloru z wystawy.

Druk "korekta danych kota" wypełnia się w następujący sposób:

  1. Po lewej stronie należy wpisać wszystkie aktualne dane z rodowodu.
  2. Po prawej stronie wpisuje się tylko te dane, które ulegają zmianie.

Przykład:

  1. Zmieniamy kolor kota. Po prawej stronie wpisujemy tylko nowy kolor w kodzie EMS.
  2. Zmieniamy numer chipa (np. gdy stary chip przestał działać). Po lewej stronie muszą być wpisane wszystkie dane kota, łącznie ze "starym" (już nie działającym) numerem chipa, a po prawej stronie wpisujemy tylko nowy numer chipa. W miejscu na uzasadnienie wpisujemy krótko, dlaczego zmieniany jest numer chipa.
  3. Dodajemy numer chipa (gdy kot został przez nas zachipowany). Po lewej stronie wpisujemy wszystkie dane kota ale BEZ numer chipa, po prawej stronie wpisuje się tylko sam numer chipa.
  4. Zmieniamy płeć kociaka. Po prawej stronie wpisujemy nowe oznaczenie płci. Można też wyjątkowo zmienić imię kociaka. Nowe imię należy wpisać w uzasadnieniu, np. W związku z błędnym oznaczeniem płci kociaka/kota proszę o zmianę imienia na: XXXXX.

W miejscu na dane właściciela, wpisujemy swoje kompletne dane adresowe, łącznie z kodem pocztowym przy nazwie miejscowości oraz oczywiście nazwę ulicy, numer domu i mieszkania.

Nie zapominamy o najważniejszym -- podpisaniu się na dokumencie (odręcznie).

Dokument wysyłamy do klubu.

Uwaga!

Jeżeli zmieniasz np. kolor kota i chcesz wymienić rodowód FPL na nowy, to musisz odesłać oryginał rodowodu i dokonać opłaty za wymianę rodowodu. Do koperty włóż: wypełniony i podpisany wniosek, kopię zmiany koloru z wystawy. oryginał rodowodu, potwierdzenie wykonania opłaty za wymianę rodowodu.

Jeżeli zmieniasz kolor kota, zmieniasz lub dodajesz chipa i nie chcesz wymieniać rodowodu, to możesz wysłać tylko sam wniosek do klubu (pocztą lub skan) oraz kopię raportu sędziowskiego o zmianie koloru.