Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Wymiana rodowodu na nowy. Co trzeba zrobić?

Jeżeli chciałabyś wymienić rodowód na nowy, to musisz:

  1. Napisać pismo, zaadresowane do 'Biuro Rodowodowe FPL". W lewym górnym rogu wpisujesz swoje dane adresowe (imię i nazwisko, adres), w prawym górnym rogu miejscowość i datę. W piśmie wystarczy napisać zdanie np. takiej treści: "Proszę o wymianę rodowodu kota xxxxx (imię i przydomek kota), numer rodowodu (PL)FPL LO xxxxx na nowy. Na samym dole pisma należy złożyć odręczny podpis.
  2. Do pisma dołączasz oryginał rodowodu kota, który chcesz wymienić.
  3. Należy także dołączyć potwierdzenie wykonania opłaty za nowy rodowód.
  4. Doliczyć koszt wysyłki.
  5. Całość należy zapakować do koperty i wysłać na adres klubu (do Głubczyc), najlepiej listem poleconym priorytetowym.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów, wniosek z oryginałem rodowodu przesyłany jest do BR FPL, które wymienia rodowód i odsyła go do klubu. Klub, po otrzymaniu rodowodu, odsyła go do hodowcy, który wnioskował o jego wymianę.

Jeżeli oryginał rodowodu został zniszczony lub zgubiony, przeczytaj w FAQ jak napisać wniosek o wydanie nowego.