Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Informacja PFF Felis Polonia z dnia 7.01.2020 r.

Poniżej zamieszczamy informację PFF Felis Polonia z dnia 7.01.2020 r. FPL statementPL-1

Poland, 7.01.2020
Do wszystkich zainteresowanych,
Zarząd Polskiej Federacji Felinologicznej wyraża zaniepokojenie pojawiającymi się w internecie informacjami dotyczącymi rzekomego znacznego wzrostu liczby zachorowań wśród kotów rasowych na wirusowe choroby zakaźne.
Źródłem tych informacji są jedynie portale społecznościowe, które nie są i być nie powinny źródłem wiedzy merytorycznej.
Większość chorób wirusowych charakteryzuje możliwy okresowy wzrost zachorowań, ale jest to zjawisko powszechnie obserwowane nie tylko w medycynie weterynaryjnej.
Udział w wystawach związany jest z koniecznością przestrzegania warunków weterynaryjnych przez wystawców. Organizatorzy zaś, powinni dołożyć wszelkich starań aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne oraz opiekę weterynaryjną. Wiedzą powszechnie znaną jest fakt, że wystawy, będące skupiskiem zwierząt, są doskonałym środowiskiem do rozpowszechniania się wszelkich chorób zakaźnych, czego dowodem są przypadki zwiększonej zachorowalności po wystawach odbywających się w latach poprzednich i w wielu innych krajach.
W dniu dzisiejszym PFF Felis Polonia potwierdziła, iż zarówno Główny Inspektorat Weterynaryjny jak i oddziały terenowe, lecznice weterynaryjne zlokalizowane w dużych skupiskach miejskich, w okresie ostatnich 3 miesięcy, nie odnotowały znacznego wzrostu zachorowań na wirusowe choroby zakaźne wśród kotów.
PFF Felis Polonia także nie otrzymała zgłoszeń mogących wskazywać na znaczny wzrost zachorowań na zakaźne choroby wirusowe u kotów.
Jedynym źródłem wiedzy niepotwierdzonej, a tym samym wątpliwej, są dyskusje prowadzone za pośrednictwem portali społecznościowych.
Pragniemy zapewnić, że nie bagatelizujemy sygnałów jakie pojawiają się w przestrzeni komunikacyjnej, dlatego wszystkie wystawy organizowane pod patronatem PFF Felis Polonia będą prowadzone z zastosowaniem zaostrzonych zaleceń weterynaryjnych. Istotnym jest także, aby zwrócić szczególną uwagę na konieczność stosowania szczepień na choroby przeciwwirusowe zgodnie z zalecanym kalendarzem.
PFF Felis Polonia wspiera zawsze nie tylko hodowlę kotów rasowych, ale także ochronę zdrowia i dobrostanu naszych zwierząt. Dlatego też nie możemy pozostawić bez komentarza bezpodstawnych zarzutów kierowanych pod adresem hodowców. Należy zwrócić szczególną uwagę i przypomnieć, że portale społecznościowe nie są wiarygodnym źródłem wiedzy, ale mogą być niebezpiecznym narzędziem w rękach osób manipulujących rzeczywistym przebiegiem wydarzeń i realizujących swe nieetyczne cele.

Zarząd Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia