Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Nostryfikacja rodowodów z Rosji - ważne!

Uwaga! Ważne!

W związku decyzją FIFe:

The Board of FIFe feels it cannot just witness these atrocities and do nothing, so it decided that as of 01.03.2022:
• No cat bred in Russia may be imported and registered in any FIFe pedigree book outside Russia, regardless of, which organization issued its pedigree.

Biuro Rodowodowe FPL nostryfikuje rodowody rosyjskie, które otrzyma do piątku (4.03.2022r)!

Wszystkie osoby, które mają zakupione koty z Rosji wysyłają niezwłocznie, najlepiej KURIEREM (nie paczkomat!, NIE pocztą) przesyłkę do klubu z oryginałem rodowodu.

Przed wysyłką najlepiej wykonać:
1.Kopię (skan) rodowodu
2. Skan wypełnionego (poprawnie!) wniosku.

i wysłać na adres mailowy klubu jeszcze dzisiaj lub jutro.

W czwartek i piątek wysyłamy przesyłki do Biura Rodowodowego FPL.
Wszystkie rodowody rosyjskie wysłane po piątku (4.03.2022 r) NIE będą nostryfikowane.

Osoby, które mają koty, a nie mają jeszcze rodowodów muszą w ww. terminie wysłać do klubu na e-mail wersję elektroniczną rodowodu (skan lub PDF) razem z wnioskiem.

Na dziś BR FPL nie planuje robić żadnych wyjątków.

Jeżeli macie pytania w ww. sprawie, proszę o kontakt telefoniczny.

Pełna treść informacji z FIFe:

The Executive Board of the Federation Internationale Feline – FIFe - is shocked and horrified that the army of the Russian Federation invaded the Republic of Ukraine and started a war. Many innocent people died, many more are wounded and hundreds of thousands of Ukrainians are forced to flee their homes in order to save their lives. We can all witness the destruction and chaos caused by this unprecedented act of aggression.
On top of that our Ukrainian feline fanciers are desperately trying to take care of their cats and other animals in these trying circumstances. We are extremely happy that many members of FIFe clubs bordering Ukraine, such as Poland, Romania, Hungary, Slovakia and Moldova, are lending a helping hand to their Ukrainian breeder friends.
The Board of FIFe feels it cannot just witness these atrocities and do nothing, so it decided that as of 01.03.2022:
• No cat bred in Russia may be imported and registered in any FIFe pedigree book outside Russia, regardless of, which organization issued its pedigree.
• No cat belonging to exhibitors living in Russia may be entered at any FIFe show outside Russia, regardless of, which organization these exhibitors hold their membership in.
These restrictions are valid until 31.05.2022 and will be reviewed as and when necessary.
The Board of FIFe also decided that it will dedicate a part of its budget to support cat breeders and fanciers in Ukraine who are suffering because of the current situation.
We will consult our Ukrainian FIFe Member Ukrainian Felinology Union (UFU), as well as our Members in countries neighbouring Ukraine, as to how this can best be done.
We hope for the sake of our Ukrainian friends that this terrible situation will not last a lot longer and we wish them a lot of courage and good fortune!

 

Zarząd FIFe jest zszokowany i przerażony tym, że armia Federacji Rosyjskiej najechała Republikę Ukraińską i rozpoczęła wojnę.

Zginęło wielu niewinnych ludzi, jeszcze więcej zostało rannych, a setki tysięcy Ukraińców zmuszonych jest do opuszczenia swoich domów, aby ratować życie. Wszyscy możemy być świadkami zniszczenia i chaosu spowodowanego tym bezprecedensowym aktem agresji.

Ponadto nasi ukraińscy hodowcy kotów w desperacji starają się otaczać opieką swoje koty i inne zwierzęta w tych trudnych warunkach. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, ze wielu członów FIFe graniczących z Ukrainą, takich jak Polska, Rumunia, Węgry, Słowacja i Mołdawia wyciąga pomocną dłoń do swoich ukraińskich przyjaciół hodowców.

Zarząd FIFe uważa, że nie może tak po prostu być świadkiem tych okrucieństw i nic nie robić, dlatego zdecydował, że od 1.03.2022:

– żaden kot wyhodowany w Rosji nie może być importowany i rejestrowany w żadnej księdze rodowodowej FIFe poza Rosją, niezależnie od tego, która organizacja wystawiła jego rodowód

– żaden kot należący do wystawców mieszkających w Rosji nie może być zgłoszony na żadną wystawę FIFe poza Rosją, niezależnie od organizacji, w której wystawcy są członkami

Ograniczenia obowiązują do 31.05.2022 i będą weryfikowane w razie potrzeby.

Zarząd FIFe zdecydował również, że przeznaczy część swojego budżetu na wsparcie cierpiących z powodu obecnej sytuacji hodowców i hodowców kotów na Ukrainie.

Skonsultujemy się z naszym ukraińskim członkiem FIFe Ukraińską Unią Felinologiczną (UFU), a także naszymi członkami w krajach sąsiadujących z Ukrainą, jak najlepiej to zrobić.

Mamy nadzieję, w trosce o naszych ukraińskich przyjaciół, że ta straszna sytuacja nie potrwa długo i życzymy im dużo odwagi i powodzenia!

 

Na podstawie powyższego Zarząd PFF Felis Polonia informuje, że hodowcy/właściciele kotów, które przybyły na teren Rzeczpospolitej, pochodzące z hodowli Federacji Rosyjskiej powinni niezwłocznie przekazać dokumenty do nostryfikacji.

Podobnie jak dokumenty związane z uznaniem certyfikatów/ tytułów.

Granicznym terminem wjazdu zwierząt na teren RP, jak i uzyskania certyfikatów z wystaw/tytułów jest 28.02.2022