Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Statut i Regulaminy oraz skrócony zbiór zasad obowiązujących w Cat Club Feniks

Skrócony zbiór zasad obowiązujących w Cat Club Feniks:

 • Składka członkowska za bieżący rok kalendarzowy powinna być opłacona w terminie do 31 stycznia br.
 • Dokumenty hodowlane są wykonywane dla członków, którzy mają opłaconą składkę członkowską. W przypadku krycia zewnętrznego, czyli gdy właścicielem kocura jest inna osoba, należy przed kryciem upewnić się czy właściciel kocura należy do stowarzyszenia uznawanego przez FPL/CCF i posiada opłaconą składkę członkowską.
 • Kotka może mieć maksymalnie 3 mioty na 24 miesiące.
 • Minimalny wiek krycia kotki to 10 miesięcy (w chwili krycia kotka musi mieć skończone 10 miesięcy) - dotyczy hodowców hodujących kotów krócej niż 4 lata (uchwała CCF 58/2021 z dnia 18.01.2021r).
 • Karta miotu powinna być wysłana do klubu do 12 tygodnia (84 dni), licząc od momentu narodzin kociąt.
 • Kocięta mogą opuścić hodowlę po otrzymaniu kompletu szczepień, odrobaczeniu oraz nie wcześniej niż po ukończeniu 12 tygodni (regulamin hodowlany FIFe p. 2.3.3).
 • Dla kocura (reproduktora) wymagane jest dostarczenie przed pierwszym kryciem do klubu zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii o tym, że obydwa jądra zstąpiły do worka mosznowego (regulamin hodowlany FIFe p. 3.2).
 • Każdy hodowca musi posiadać zarejestrowany przydomek hodowlany FIFe.
 • Zabronione jest krycie swoich kotek kocurem, których właściciel nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w World Cat Congress lub innej organizacji uznawanej przez FPL (uchwała CCF nr 8/2013 z dnia 29.03.2013r).
 • Zabronione jest krycie kocurem (reproduktorem) zarejestrowanym w CCF kotek, których właściciel nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w World Cat Congress lub innj organizacji uznawanej przez FPL (uchwała CCF nr 8/2013 z dnia 29.03.2013r).
 • Zabronione jest wystawianie ofert sprzedaży (ogłoszeń), transakcji licytacyjnych i kup teraz na platformie handlowej Allegro.pl i innych portalach aukcyjnych (uchwała CCF nr 10/2013).
 • Wszystkie koty hodowlane i wystawowe muszą posiadać wszczepiony microchip.
 • Od 1 lipca 2018 roku wszystkie kocięta w miocie muszą być zachipowane,a numer chipa wpisany do dokumentu miotu (uchwała WZC PFF FPL nr 8/2018).
 • Do dokumentów hodowlanych wysłanych do CCF należy załączyć potwierdzenie wykonania wpłaty lub przelewu lub dosłać je później na adres e-mail CCF.

Zabronione jest krycie kotki lub kocurem, których właściciel nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w World Cat Congress lub innej organizacji uznawanej przez FPL.

Osoba będąca członkiem Cat Club Feniks nie może należeć w Polsce do organizacji nie zrzeszonej w World Cat Congress.

(Uchwała Zarządu CCF nr 8/2013 z dnia 29.03.2013r)

Status dokumentów

Członkowie stowarzyszenia mogą na bieżąco śledzić status wysłanych dokumentów hodowlanych. Prosimy się zalogować do strefy klubowicza, która jest dostępna pod adresem www.dokumenty.catclubfeniks.pl

Statut i regulaminy FIFe

Regulamin Biura Rodowodowego CCF

1. Dokumenty prosimy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać.

2. Dokumenty można wysłać do stowarzyszenia pocztą lub też, po zeskanowaniu, na adres mailowy biura CCF.

3. Wszystkie dokumenty przychodzące do stowarzyszenia są wysyłane do Biura Rodowodowego FPL raz w tygodniu.

4. Zabronione jest wysyłanie tego samego dokumentu zarówno pocztą jak i w postaci elektronicznej. Należy wybrać tylko jedną formę wysyłki.

5. Płatność za dokumenty należy wnosić z góry na numer rachunku bankowego CCF. Termin płatności to 21 dni, licząc od momentu zgłoszenia dokumentu w CCF.

6. Średni czas realizacji dokumentów przez Biuro Rodowodowe FPL to 2-3 tygodnie. Gotowe dokumenty rozsyłamy do członków CCF w ciągu 3-4 dni od momentu otrzymania ich przez klub.

7. Do każdego dokumentu (wniosku) wysyłanego do klubu właściciel (hodowca) ma obowiązek dostarczyć potwierdzenie wpłaty. Potwierdzenie powinno być dostarczone razem z wnioskiem lub dosłane później. Wszystkie dokumenty wysłane do klubu bez potwierdzenia wpłaty są oznaczane w strefie klubowicza jako nieopłacone lub wykonane/nieopłacone. Dokument jest oznaczany jako opłacony po otrzymaniu przez klub potwierdzenia dokonania opłaty, które można dostarczyć mailem lub drogą pocztową.

Zabronione jest krycie kotki lub kocurem, których właściciel nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w World Cat Congress lub innej organizacji uznawanej przez FPL.Osoba będąca członkiem Cat Club Feniks nie może należeć w Polsce do organizacji nie zrzeszonej w World Cat Congress.

(Uchwała Zarządu CCF nr 8/2013 z dnia 29.03.2013r)

Status dokumentów

Członkowie stowarzyszenia mogą na bieżąco śledzić status wysłanych dokumentów hodowlanych. Prosimy się zalogować do strefy klubowicza, która jest dostępna pod adresem www.dokumenty.ccfeniks.pl

World Cat Congress zrzesza wszystkie międzynarodowe organizacje felinologiczne.

Fédération Internationale Féline - FIFe
Cat Fanciers' Association - CFA

The International Cat Association - TICA
World Cat Federation - WCF
Australian Cat Federation - ACF
New Zealand Cat Fancy - NZCF
Co-ordinating Cat Council of Australia - CCC of A
Governing Council of the Cat Fancy, United Kingdom - GCCF
Southern African Cat Council - SACC


Statut i regulaminy FIFe

Poniżej zamieszczona jest lista stowarzyszeń, które NIE są uznawane przez FPL i CCF.

Niżej wymienione stowarzyszenia nie podlegają żadnej międzynarodowej organizacji felinologicznej typu FIFe, WCF, CFA, TICA i w związku z tym dokumenty wystawiane przez te stowarzyszenia nie są honorowane w CCF/FPL.

Koty zakupione w jednym z powyższych stowarzyszeń nie są rejestrowane w CCF, a ich rodowody nie są nostryfikowane przez Biuro Rodowodowe FPL. Członkowie CCF nie mogą również kryć swoich kotek oraz kryć swoimi kocurami kotek u właścicieli zarejestrowanych w niżej wymienionych stowarzyszeniach.

Canis e Catus – Ogólnopolski Niezależny Związek Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych
Canis Felis – Club Rasowych Psów i Kotów Canis Felis
Domin – Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt „Domin”
KHRPiK – Klub Hodowców Rasowych Psów i Kotów
KMKB – Klub Miłośników Kota Brytyjskiego „Carroll”
OSHPiKR – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Cztery Łapy”
OSPiKR – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Psa i Kota Rasowego „Protection”
OSPR Kennel Club – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Psa Rasowego „Kennel Club”
PSHPiKR – Profesjonalne Stowarzyszenie Hodowców Psów i Kotów Rasowych
PZPiKR – Polski Związek Psa i Kota Rasowego
SHKB – Stowarzyszenie Hodowców Kotów Brytyjskich
SHPiKR – Stowarzyszenie Hodowców Psów i Kotów Rasowych
SHRPIK – Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów
SKD – Stowarzyszenie Kota Domowego
SKPiKR OOS – Stowarzyszenie Klub Psa i Kota Rasowego Ogólnokrajowa Organizacja Społeczna
SPCMZ – Stowarzyszenie Polskie Centrum Miłośników Zwierząt
SPPR – Stowarzyszenie Przyjaciół Psów Rasowych
SWKiPR – Stowarzyszenie Właścicieli Kotów i Psów Rasowych
ZMPIKR – Związek Miłośników Psów i Kotów Rasowych
OSPiKRP - Ogolnokrajowe Stowarzyszenie Psa i Kota Rasowego Protection
COLLAR CLUB - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kota i Psa Rasowego
ISPiKR - Inowrocławskie Stowarzyszenie Psa i Kota Rasowego
SHPiKR Max - Stowarzyszenie Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Max”
SMiHPiKMR - Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Małych Ras „Little Dog”
SWPiKR - Stowarzyszenie Właścicieli Psów i Kotów Rasowych „Lovers”
SHPR „As” - Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych „As”
SWWZR - Stowarzyszenie Wspierające Właścicieli Zwierząt Rasowych
PETRUS - Stowarzyszenie Psów i Kotów Rasowych Polskie Porozumienie Kynologiczne
ANTARES - Klub Owczarka Niemieckiego
FHZR - Fanklub Hodowców Zwierząt Rasowych w Mysłowicach

Uwaga! Szczególnie nowi członkowie CCF!

Wszystkich członków CCF, przed zawiezieniem swojej kotki na krycie, prosimy o sprawdzenie do jakiego dokładnie stowarzyszenia należy właściciel kocura. Jeżeli nie jesteś pewien, czy właściciel kocura należy do stowarzyszenia zrzeszonego w WCC lub innego, uznawanego przez FPL - skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.