Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Super Kot 2012

Zapraszamy wszystkich członków CCF, którzy wystawiali swoje koty w 2012r do wzięcia udziału w konkursie Super Kot.

Wypełnione i własnoręcznie podpisane zgłoszenie wraz z kopiami dyplomów i kart ocen należy przesłać do klubu pocztą lub zeskanować i podesłać na adres mailowy klubu. Zgłoszenia muszą dotrzeć do klubu najpóźniej do dnia 14 stycznia 2013r.

Link do regulaminu: www.felispolonia.eu/public/files/r_sk.pdf
Link do zgłoszenia: www.felispolonia.eu/public/zg%C5%81oszenie%20na%20super%20kot.doc

Za wydruk zgłoszeń i dyplomów do konkursu Super Kot 2012 nie pobieramy opłat.