Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

AKTUALNOŚCI HODOWLANE

Przypominamy, że od 01.01.2024 r. weszły w życie niżej wymienione przepisy:

 1. Zmiana w badaniach genetycznych dla kotów rasy brytyjski krótkowłosy i brytyjski długowłosy (kod EMS: BSH i BLH): od 01.01.2024 r. materiał genetyczny (wymaz, krew) musi zostać pobrany przez lek. weterynarii, a informacji o tym musi zostać zamieszczona na wyniki badania. Na wyniku badania musi być także obowiązkowo numer chipa kota oraz imię i przydomek kota.
 2. Koty egzotyczne i perskie (EXO, PER): obowiązkowe badanie genetyczne PKD dla wszystkich kotów hodowlanych na identycznych zasadach jak dla kotów rasy BSH i BLH, tj.
  a) materiał genetyczny (krew, wymaz) pobrany przez lek. weterynarii
  b) informacja o tym, przez kogo został pobrany materiał genetyczny oraz rodzaju materiału, umieszczona na wyniku badania
  c) na wyniku badania obowiązkowo wpisany numer chipa kota (zgodny z numerem zarejestrowanym w KR FPL) oraz imię i przydomek kota.

Powyższe zmiany w przepisach będą obowiązywały we wszystkich klubach zrzeszonych w FPL i zostały uzupełnione na stronie klubu: https://www.catclubfeniks.pl/statut-i-regulaminy/

Wyniki badań muszą być załączone w momencie zgłaszania miotu lub można je przesłać wcześniej na e-mail klubu.

W strefie klubowicza, dział: KOTY HODOWLANE, przy każdym kocie hodowlanym rasy PER i EXO jest zawarta informacja o tym, czy kot posiada odnotowany wynik badania genetycznego PKD.

W przypadku zgłoszenia miotu po kotach dla których nie zostały dołączone wyniki badań lub nie zostały przesłane wcześniej - doliczona jest opłata karna za brak wyniku.

Link

Od 01.07.2024 r. wchodzą nowe przepisy uchwalone na GA FIFe, dotyczące uzyskiwania tytułów IC i IP.

Do zatwierdzenia tytułu IC i IP wymagane są cztery certyfikaty z jednego kraju (od trzech różnych sędziów) lub trzy certyfikaty z dwóch różnych krajów (od trzech różnych sędziów).

Link

Informacja z Felis Polonia:

W związku z wprowadzeniem jednoznacznych zasad użycia nawiasów przy rejestracji (pkt 5.1.2.1 Regulamin Hodowli i Rejestracji FIFe), koty rasy Ragdoll w każdej innej odmianie kolorystycznej niż syjamski point nie mogą być używane do hodowli.

pkt 6.19 RAG (Ragdoll)

"FIFe nie uznaje żadnej innej odmiany niż syjamski point z niebieskimi oczami w kotach rasy Ragdoll (RAG); każda inna odmiana musi być zarejestrowana jako XLH* <RAG>. "
Prosimy o poinformowanie swoich członków klubu.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami wystawowymi FIFe obowiązujący minimalny wiek kotów na pokazach kotów to ukończone cztery miesiące.

pkt 3.3. Minimalny wiek

"Minimalny wiek wystawianego kota to 4 (cztery) miesiące w dniu wystawy. Zasada ta odnosi się do wystaw krajowych i międzynarodowych, seminariów, oraz pokazów hodowlanych i promujących rasę."

Link

Przed dokonaniem zaliczki / zadatku przy zakupie kota z innej organizacji niż Felis Polonia (FPL) prosimy zapoznać się ze stroną klubu, regulaminy, dział: NOSTRYFIKACJA / IMPORT KOTÓW.

Biuro Rodowodowe FPL nostryfikuje wyłącznie rodowody z organizacji wymienionych na powyższej stronie.

-=-

NOSTRYFIKACJA / IMPORT KOTÓW

 • Polska Federacja Felinologiczna nostryfikuje rodowody wydane przez organizacje będące członkami World Cat Congress, na rodowodzie musi znajdować się logo organizacji bezpośrednio należącej do WCC.
 • Od 27.01.2024 r:
  Nostryfikacji podlegają także rodowody wydane przez niżej wymienione organizacje. 

  1. EVBL – EDELKATZEN VEREIN BERGISCH LAND e.v. – DE - www.evbl.net
  2. 1FCC – 1 FELIDAE CAT CLUB e.v. -DE http://www.1fcc.de
  3. KVL- KATZENVEREIN LEVERKUSEN – DE www.kvlev.de
  4. LIMBRA CAT CLUB – NL www.limbracatclub.nl
  5. LOOF – LIVRE OFFICIEL DES ORIGINES FELINE FR - www.loof.asso.fr
  6. IT ENFI – NTE NAZIONALE FELINOTECNICA ITALIANA – IT www.evmsolutions.it
  7. ICFA – INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION - UA– http:rolandus.org
  8. WCA – WORLD CAT ASSOCIATION - UA - e-mail: wcamonami@gmail.com

Link

Poniżej zamieszczamy informację ze strony Felis Polonia dotyczącą nowych tytułów oraz zmian wiekowych klas wystawowych.

Od stycznia 2024 będzie można zdobywać nowe tytuły wystawowe:

KCH Kitten Champion
3x certyfikat CACC (min. 93 pkt),
uzyskane przez 3 różnych sędziów,
podczas 3 krajowych lub międzynarodowych wystaw w klasie 12

JCH Junior Champion
3x certyfikat CACJ (min. 93 pkt),
uzyskane przez 3 różnych sędziów,
podczas 3 krajowych lub międzynarodowych wystaw w klasie 11

Przypominamy o zmianie wieku klas wystawowych oraz o przepisach przejściowych =>

Od nowego roku wymagany wiek w klasach 9-12 będzie następujący:
klasa 12 – od 4 do 8 miesięcy (było 4-7 miesięcy)
klasa 11 – od 8 do 12 miesięcy (było 6-10 miesięcy)
klasa 9 i 10 – powyżej 12 miesiąca (było powyżej 10 miesiąca)

Koty zawsze zgłaszane są do klasy wystawowej i oceniane zgodnie z wiekiem, oznacza to, że od 01.01.2024:
– koty poniżej 8 miesiąca zgłaszane są do klasy 12
– koty między 8 a 12 miesiącem do klasy 11
– koty, które zdobyły certyfikaty w klasie 10 lub 9 i wyższych przed 01.01.2024, zachowują te certyfikaty oraz inne uzyskane nagrody i muszą być zgłaszane zgodnie z nową klasyfikacją wiekową obowiązującą od 01.01.2024

Link

Przypominam wszystkich hodowcom, że do 20 stycznia 2024 r należy złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym PIT-6 za 2024 r. PIT’a można pobrać np. tutaj. W 2024 roku obowiązuje wersja 14 PIT-6.

Deklarację składa się w swoim Urzędzie Skarbowym (miejsce zamieszkania podatnika).

Termin: do 20 stycznia 2024 roku

W przypadku nowych hodowców, którzy w 2024 roku zaczną hodowanie kotów: w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności.


Skrócona instrukcja wypełniania:

PIT-6 wypełniamy za rok 2024

 1. w pole nr 37 (D.1.) należy wpisać „Hodowla kotów rasowych”
 2. w pole 38 (numer działu) wpisujemy „85”
 3. w pole 39 (rozmiar) należy wpisać ilość kotów hodowlanych
 4. pole 41 (Udział w dochodzie % ) należy wpisać „100”. Jeżeli dwie osoby prowadzą razem hodowlę (np. małżeństwo) to każda osoba wpisuje taką samą ilość kotów hodowlanych ale w pole „udział w dochodzie” należy wpisać „50”.
 5. Wypełniamy oczywiście także wszystkie części A (miejsce i cel składania deklaracji),
 6. Wypełniamy część B (dane identyfikacyjne podatnika)
 7. Wypełniamy część C (miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej). 
 8. Podpisujemy się w części E, pole 146.

Zanosimy do Urzędu Skarbowego. :)4

Uwaga!

Jeżeli na swoim druku masz inne numery pól niż podaliśmy w przykładzie jak wypełnić druk, oznacza to, że prawdopodobnie używasz starszej wersji PIT-6, która może nie zostać przyjęta w US.

Wersję aktywną PIT-6 należy otwierać w programie Adobe Acrobat Reader (bezpłatny).

Podziękowania dla naszego członka, p. Lucyny Szczygieł za przesłanie PIT-6 w wersji do edytowanie w wordzie. 🙂

Link

WCZYTAJ WIĘCEJ