Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

AKTUALNOŚCI HODOWLANE

Informujemy o tym, że:

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd PFF Felis Polonia podjął uchwałę o wstrzymaniu realizacji Uchwały WZC PFF Felis Polonia w sprawie obowiązkowego badania PKD w rasach: Neva Masquerade, Syberyjski, Burmilla, Ragdoll, Maine Coon, Chartreux, jako niewykonalnej do czasu odbycia kolejnego WZC..

 

Podjęta Uchwała powinna wejść w życie 1 stycznia 2023, jednakże jej realizacja w chwili obecnej jest niemożliwa ze względu na brak powszechnej dostępności stosownych badań

 

Decyzja, co do dalszych losów Uchwały powinna zostać podjęta przez Walne Zebranie członków PFF Felis Polonia podczas nadchodzącego Zabrania.

 

Zarząd PFF FPL

-=-

Oznacza to, że na dzień 23.11.2022 r. obowiązkowe badanie genetyczne PKD należy wykonywać tylko dla kotów rasy BSH i BLH.

 

Link

Przypominamy naszym członkom, że badania genetyczne, FCoV+FeLV+FIV, oznaczenie grupy krwi i inne badania można wykonywać w laboratorium VetComplex.

Dla członków Cat Club Feniks laboratorium oferuje zniżki na wykonywane badania po podaniu kodu rabatowego. Kod rabatowy oraz pełną ofertę wykonywanych badań można otrzymać, kontaktując się z władzami klubu mailowo - oczywiście należy być członkiem CCF i nie zalegać z opłatą składki członkowskiej.

Link do laboratorium VetComplex.

Laboratorium wykonuje badania:

Choroba spichrzeniowa glikogenu typu IV [GSDIV] rasa: Norweskie koty leśne

Gangliozydoza GM1 [GM1] rasy: Koty syjamskie, Korat

Gangliozydoza GM2 typu II (wariant V0) [GM2] rasy: Domowe koty krótkowłose, Koty burmskie

Gangliozydoza GM2A [GM2A] rasy: Domowe koty krótkowłose

Kardiomiopatia przerostowa typu I – HCM typu I (mutacja 1 Meurs) [HCM I –HCM1M] rasy: Maine Coon, Ragdoll

Kardiomiopatia przerostowa typu II – HCM typu II (mutacja 2 Koch) [HCM II –HCM2K] wszystkie rasy

Kardiomiopatia przerostowa typu III – HCM typu III [HCMIII] rasa: Ragdoll

Wielocystowatość nerek [PKD] rasy: Koty perskie, Koty brytyjskie krótkowłose
i długowlose, Koty egzotyczne krótkowłose, Koty europejskie krótkowłose, Radgoll,
Maine Coon, Norweskie koty leśne, Selkirk Rex

 

Możliwość wykonania badań zarówno z wymazów oraz krwi (EDTA).

Wymazówki do badań genetycznych wysyłamy po otrzymaniu maila z danymi do wysyłki.

 

Oferujemy również:

Oznaczenie grup krwi (serologicznie):  (materiał: krew EDTA)

FCoV+FeLV+FIV (serologicznie):  (materiał: krew EDTA)

FeLV+FIV (serologicznie):  (materiał: krew EDTA)

FeLV (PCR):  (materiał: krew EDTA)

Chlamydia spp. (IC) (materiał: suchy wymaz)

Posiew bakteriologiczy+antybiogram (materiał: podłoże transportowo-wzrostowe)

Toxoplasma gondii:  (materiał: kał)

Giardia spp.:  (materiał: kał)

Link

Od 01.01.2023r:

FIFe GA 2022 - Wydłużenie wieku kociąt w którym mogą opuścić hodowlę do 14 tygodni.

WZC FPL 2022 - Obowiązkowe badania PKD w rasach: Neva Masquerade, Syberyjski, Burmilla, Ragdoll, Maine Coon, Chartreux.

 

Aktualizacja [3.11.2022 r.]

W związku z brakiem możliwości wykonania badań genetycznych PKD dla ras: Neva Masquerade, Syberyjski, Burmilla, Maine Coon, Chartreux, powyższy przepis obowiązuje tylko dla rasy Ragdoll (kod EMS: RAG).

Link

FIFe GA 2022 - restrykcje związane z wojną w Ukrainie (zakaz importu kotów z Rosji, zakaz udziału wystawców z Rosji w wystawach FIFe poza Rosją) zostały przedłużone do 31/05/2023. Dodatkowo, w trybie natychmiastowym, wprowadzono zakaz organizacji wystaw FIFe w Rosji do 31/05/2023

Link

Oświadczenie Zarządu FIFe:

The FIFe Executive Board is shocked and horrified that the army of the Russian Federation invaded the Republic of Ukraine and started a war. Many innocent people died, many more are wounded and hundreds of thousands of Ukrainians are forced to flee their homes to save their lives. We can all witness the destruction and chaos caused by this unprecedented act of aggression.

On top of that our Ukrainian fellow feline fanciers are desperately trying to take care of their cats and other animals in these trying circumstances. We are extremely happy that many members of FIFe clubs bordering Ukraine, such as Poland, Romania, Hungary, Slovakia and Moldova, are lending a helping hand to their Ukrainian breeder friends.

The Board of FIFe feels it cannot just witness these atrocities and do nothing, so it decided that as of 01.03.2022:
● No cat bred in Russia may be imported and registered in any FIFe pedigree book outside Russia, regardless of, which organization issued its pedigree.
● No cat belonging to exhibitors living in Russia may be entered at any FIFe show outside Russia, regardless of, which organization these exhibitors hold their membership in.
These restrictions are valid until 31.05.2022 and will be reviewed as and when necessary.

The Board of FIFe also decided that it will dedicate a part of its budget to support cat breeders and fanciers in Ukraine who are suffering because of the kurant situation. We will consult our Ukrainian FIFe Member Ukrainian Felinology Union (UFU), as well as our Members in countries neighbouring Ukraine, as to how this can best be done.

We hope for the sake of our Ukrainian friends that this terrible situation will not last a lot longer and we wish them a lot of courage and good fortune!

 

Zarząd FIFe jest zszokowany i przerażony tym, że armia Federacji Rosyjskiej najechała Republikę Ukraińską i rozpoczęła wojnę.

Zginęło wielu niewinnych ludzi, jeszcze więcej zostało rannych, a setki tysięcy Ukraińców zmuszonych jest do opuszczenia swoich domów, aby ratować życie. Wszyscy możemy być świadkami zniszczenia i chaosu spowodowanego tym bezprecedensowym aktem agresji.

Ponadto nasi ukraińscy hodowcy kotów w desperacji starają się otaczać opieką swoje koty i inne zwierzęta w tych trudnych warunkach. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, ze wielu członów FIFe graniczących z Ukrainą, takich jak Polska, Rumunia, Węgry, Słowacja i Mołdawia wyciąga pomocną dłoń do swoich ukraińskich przyjaciół hodowców.

Zarząd FIFe uważa, że nie może tak po prostu być świadkiem tych okrucieństw i nic nie robić, dlatego zdecydował, że od 1.03.2022:

– żaden kot wyhodowany w Rosji nie może być importowany i rejestrowany w żadnej księdze rodowodowej FIFe poza Rosją, niezależnie od tego, która organizacja wystawiła jego rodowód

– żaden kot należący do wystawców mieszkających w Rosji nie może być zgłoszony na żadną wystawę FIFe poza Rosją, niezależnie od organizacji, w której wystawcy są członkami

Ograniczenia obowiązują do 31.05.2022 i będą weryfikowane w razie potrzeby.

Zarząd FIFe zdecydował również, że przeznaczy część swojego budżetu na wsparcie cierpiących z powodu obecnej sytuacji hodowców i hodowców kotów na Ukrainie.

Skonsultujemy się z naszym ukraińskim członkiem FIFe Ukraińską Unią Felinologiczną (UFU), a także naszymi członkami w krajach sąsiadujących z Ukrainą, jak najlepiej to zrobić.

Mamy nadzieję, w trosce o naszych ukraińskich przyjaciół, że ta straszna sytuacja nie potrwa długo i życzymy im dużo odwagi i powodzenia!

 

Na podstawie powyższego Zarząd PFF Felis Polonia informuje, że hodowcy/właściciele kotów, które przybyły na teren Rzeczpospolitej, pochodzące z hodowli Federacji Rosyjskiej powinni niezwłocznie przekazać dokumenty do nostryfikacji.

Podobnie jak dokumenty związane z uznaniem certyfikatów/ tytułów.

Granicznym terminem wjazdu zwierząt na teren RP, jak i uzyskania certyfikatów z wystaw/tytułów jest 28.02.2022

W tej sytuacji, niezwłocznie oznacza 14 dni – w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2022 rodowody i pozostałe dokumenty powinny być przekazane do Biura Rodowodowego PFF Felis Polonia.

Zarzd PFF Felis Polonia

Link

Przypominamy wszystkich hodowcom kotów brytyjskich krótkowłosych i długowłosych [kod EMS: BSH, BLH] o obowiązkowym badaniu kotów ww. ras w kierunku PKD.

Na WZC FPL został uchwalony nowy przepis, który zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Od 1.01.2022 r. wszystkie koty hodowlane ras: brytyjski krótkowłosy (kod EMS: BSH) i brytyjski długowłosy (kod EMS: BLH) muszą mieć wykonane badania w kierunku PKD (wielotorbielowatość nerek).

  • Przepis obowiązuje we wszystkich klubach w FPL.
  • Certyfikat (wynik) badania musi zostać dostarczony do klubu razem ze zgłoszeniem miotu.
  • Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców.
  • Badanie PKD wykonuje się raz w życiu kota.
  •  Do klubu wysyła się tylko kopię badania (skan / ksero).
  •  Na wyniku badaniu musi być numer chipa kota, zgodny z numerem wpisanym do KR FPL.
  •  W CCF dofinansowujemy badania genetyczne kotów. Regulamin dofinansowań znajduje się na stronie klubu.

Oznacza to, że wszystkie mioty, które będą zgłaszane od 1 stycznia 2022 roku (nie ma znaczenia data urodzenia miotu) to rodzice takiego miotu muszą być przebadani w kierunku PKD i wynik badania musi być dołączony do dokumentu miotu.

Informacja ze strony PFF "FELIS POLONIA"

od 1.01.2022 obowiązywała będzie Uchwała WZC PFF FPL o wprowadzeniu obowiązkowych badań na PKD (wielotorbielowatość nerek) dla kotów ras: brytyjski krótkowłosy i brytyjski długowłosy, dla wszystkich kotów zarejestrowanych w PFF Felis Polonia jako koty hodowlane.

Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt  jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców.

Wyniki testów muszą zostać upublicznione zgodnie z Art 3.5.1 Regulaminu hodowlanego FIFe.

Koty testowane musza być identyfikowane za pomocą mikrochipu, a jego numer musi być zgodny ze wskazanym na wynikach testu z laboratorium

Koty z wynikiem pozytywnym nie mogą być zarejestrowane w PFF Felis Polonia jako koty hodowlane. \Zalecane jest poddanie zabiegowi kastracji/sterylizacji.

Link

WCZYTAJ WIĘCEJ