Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

AKTUALNOŚCI HODOWLANE

Przypominamy wszystkich hodowcom kotów brytyjskich krótkowłosych i długowłosych [kod EMS: BSH, BLH] o obowiązkowym badaniu kotów ww. ras w kierunku PKD.

Na WZC FPL został uchwalony nowy przepis, który zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Od 1.01.2022 r. wszystkie koty hodowlane ras: brytyjski krótkowłosy (kod EMS: BSH) i brytyjski długowłosy (kod EMS: BLH) muszą mieć wykonane badania w kierunku PKD (wielotorbielowatość nerek).

 • Przepis obowiązuje we wszystkich klubach w FPL.
 • Certyfikat (wynik) badania musi zostać dostarczony do klubu razem ze zgłoszeniem miotu.
 • Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców.
 • Badanie PKD wykonuje się raz w życiu kota.
 •  Do klubu wysyła się tylko kopię badania (skan / ksero).
 •  Na wyniku badaniu musi być numer chipa kota, zgodny z numerem wpisanym do KR FPL.
 •  W CCF dofinansowujemy badania genetyczne kotów. Regulamin dofinansowań znajduje się na stronie klubu.

Oznacza to, że wszystkie mioty, które będą zgłaszane od 1 stycznia 2022 roku (nie ma znaczenia data urodzenia miotu) to rodzice takiego miotu muszą być przebadani w kierunku PKD i wynik badania musi być dołączony do dokumentu miotu.

Informacja ze strony PFF "FELIS POLONIA"

od 1.01.2022 obowiązywała będzie Uchwała WZC PFF FPL o wprowadzeniu obowiązkowych badań na PKD (wielotorbielowatość nerek) dla kotów ras: brytyjski krótkowłosy i brytyjski długowłosy, dla wszystkich kotów zarejestrowanych w PFF Felis Polonia jako koty hodowlane.

Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt  jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców.

Wyniki testów muszą zostać upublicznione zgodnie z Art 3.5.1 Regulaminu hodowlanego FIFe.

Koty testowane musza być identyfikowane za pomocą mikrochipu, a jego numer musi być zgodny ze wskazanym na wynikach testu z laboratorium

Koty z wynikiem pozytywnym nie mogą być zarejestrowane w PFF Felis Polonia jako koty hodowlane. \Zalecane jest poddanie zabiegowi kastracji/sterylizacji.

Link

Przypominam wszystkich hodowcom, że do 20 stycznia 2022 r należy złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym PIT-6 za 2022 r. PIT’a można pobrać np. tutaj. W 2022 roku obowiązuje wersja 14 PIT-6.

Deklarację składa się w swoim Urzędzie Skarbowym (miejsce zamieszkania podatnika).

Termin: do 20 stycznia 2022 roku

W przypadku nowych hodowców, którzy w 2022 roku zaczną hodowanie kotów: w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności.


Skrócona instrukcja wypełniania:

PIT-6 wypełniamy za rok 2022

 1. w pole nr 37 (D.1.) należy wpisać „Hodowla kotów rasowych”
 2. w pole 38 (numer działu) wpisujemy „85”
 3. w pole 39 (rozmiar) należy wpisać ilość kotów hodowlanych
 4. pole 41 (Udział w dochodzie % ) należy wpisać „100”. Jeżeli dwie osoby prowadzą razem hodowlę (np. małżeństwo) to każda osoba wpisuje taką samą ilość kotów hodowlanych ale w pole „udział w dochodzie” należy wpisać „50”.
 5. Wypełniamy oczywiście także wszystkie części A (miejsce i cel składania deklaracji),
 6. Wypełniamy część B (dane identyfikacyjne podatnika)
 7. Wypełniamy część C (miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej). 
 8. Podpisujemy się w części E, pole 146.

Zanosimy do Urzędu Skarbowego. :)

Uwaga!

Jeżeli na swoim druku masz inne numery pól niż podaliśmy w przykładzie jak wypełnić druk, oznacza to, że prawdopodobnie używasz starszej wersji PIT-6, która może nie zostać przyjęta w US.

Wersję aktywną PIT-6 należy otwierać w programie Adobe Acrobat Reader (bezpłatny).

Podziękowania dla naszego członka, p. Lucyny Szczygieł za przesłanie PIT-6 w wersji do edytowanie w wordzie. 🙂

Link

Na WZC FPL został uchwalony nowy przepis, który zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Od 1.01.2022 r. wszystkie koty hodowlane ras: brytyjski krótkowłosy (kod EMS: BSH) i brytyjski długowłosy (kod EMS: BLH) muszą mieć wykonane badania w kierunku PKD (wielotorbielowatość nerek).

 • Przepis obowiązuje we wszystkich klubach w FPL.
 • Certyfikat (wynik) badania musi zostać dostarczony do klubu razem ze zgłoszeniem miotu.
 • Badanie PKD wykonuje się raz w życiu kota.
 •  Do klubu wysyła się tylko kopię badania (skan / ksero).
 •  Na wyniku badaniu musi być numer chipa kota.
 •  W CCF dofinansowujemy badania genetyczne kotów. Regulamin dofinansowań znajduje się na stronie klubu.

Oznacza to, że wszystkie mioty, które będą zgłaszane od 1 stycznia 2022 roku (nie ma znaczenia data urodzenia miotu) to rodzice takiego miotu muszą być przebadani w kierunku PKD i wynik badania musi być dołączony do dokumentu miotu.

Link

Przypominamy o uchwale podjętej 18 stycznia 2021r, która weszła w życie z dniem 01.02.2021r mówiącej o tym, że minimalny wiek krycia kotki to 10 miesięcy (kotka w chwili krycia musi mieć skończone 10 miesięcy).

Powyższy przepis obowiązuje wszystkich hodowców, którzy hodują koty krócej niż 4 lata.

Kotkę można pokryć przed ukończeniem 10 miesięcy za zgodą Zarządu po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza weterynarii o potrzebie wcześniejszego krycia ze względów zdrowotnych oraz po przedstawieniu pisemnych wyjaśnień, które muszą zawierać: wiek kotki, ile razy miała ruje, w jakim wieku zaczęła rujkować i  jak długo trwają ruje. Decyzja Zarządu wydawana jest w terminie 3 dni.

W przypadku pokrycia kotki, która nie ukończyła 10 miesięcy, cena za każdy rodowód kociaka z jej miotu wynosi 200 zł.

Członek CCF, hodujący koty dłużej niż 4 lata jest zwolniony z obowiązku uzyskania zgody na wcześniejsze krycie, choć i tym hodowcom zaleca się krycie kotki nie wcześniej, niż po ukończeniu przez nią 10 miesięcy.

Uchwała 58/2021 jest dostępna w strefie klubowicza dla wszystkich członków CCF oraz w siedzibie stowarzyszenia.

Link

Przypominam wszystkich hodowcom, że do 20 stycznia 2021 r należy złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym PIT-6 za 2021 r. PIT’a można pobrać np. tutaj. W 2021 roku obowiązuje wersja 14 PIT-6. W tym roku brak wersji „aktywnej”, którą można było wypełnić na komputerze i wydrukować.


Skrócona instrukcja wypełniania:

PIT-6 wypełniamy za rok 2021

 1. w pole nr 37 (D.1.) należy wpisać „Hodowla kotów rasowych”
 2. w pole 38 (numer działu) wpisujemy „85”
 3. w pole 39 (rozmiar) należy wpisać ilość kotów hodowlanych
 4. pole 41 (Udział w dochodzie % ) należy wpisać „100”. Jeżeli dwie osoby prowadzą razem hodowlę (np. małżeństwo) to każda osoba wpisuje taką samą ilość kotów hodowlanych ale w pole „udział w dochodzie” należy wpisać „50”.
 5. Wypełniamy oczywiście także wszystkie części A (miejsce i cel składania deklaracji),
 6. Wypełniamy część B (dane identyfikacyjne podatnika)
 7. Wypełniamy część C (miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej). 
 8. Podpisujemy się w części E, pole 146.

Zanosimy do Urzędu Skarbowego. :)

Uwaga!

Jeżeli na swoim druku masz inne numery pól niż podaliśmy w przykładzie jak wypełnić druk, oznacza to, że prawdopodobnie używasz starszej wersji PIT-6, która może nie zostać przyjęta w US.

Wersję aktywną PIT-6 należy otwierać w programie Adobe Acrobat Reader (bezpłatny).

Podziękowania dla naszego członka, p. Lucyny Szczygieł za przesłanie PIT-6 w wersji do edytowanie w wordzie. 🙂

Link

Walne Zebranie Członków FPL, które odbyło się we wrześniu 2020r., podjęło uchwałę, że od 1.01.2021 roku każdy biały kot hodowlany (kod EMS w) musi mieć wykonany test BAER (test słuchu).

1. Dotyczy to również kotów, które już miały potomstwo.

2. Test BAER wykonuje się raz w życiu kota.

3. Test BAER nie musi być przesłany do klubu przy rejestracji kota, ale musi być dostarczony przed zgłoszeniem miotu.

4. Hodowcy, którzy posiadają białe koty i przesłali nam zaświadczenia od weterynarza o słuchu są również zobowiązani do wykonania testu BAER.

5. Przypominamy, że mamy w klubie dofinansowania do testu BAER

6. Kot głuchy nie może być rozmnażany zgodnie z Regulaminem Hodowlanym FIFe.

7. Kot niedosłyszący lub z głuchotą jednostronną może być używany w hodowli.

8. Prosimy o przesyłanie do klubu wyłącznie kopii wyników testu (ksero pocztą lub skan na e-mail klubu). Przesłane oryginały wyników badań nie będą zwracane.

9. Test wykonuje się wyłącznie dla kotów hodowlanych, które hodowca ma obowiązek posiadać zarejestrowane w klubie. Hodowca nie ma obowiązku wykonywać testu BAER dla białych kociaków urodzonych w jego hodowli.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dorotą, która udzieli wszystkich informacji dot. testów BAER  i dofinansowań.

Link

WCZYTAJ WIĘCEJ