Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się dokumenty, które należy pobrać, wypełnić,
podpisać własnoręcznie i dostarczyć do klubu.

Pliki w formacie PDF można odczytać przy pomocy darmowego programu
Adobe Reader.

POBIERZ ADOBE READER


Ważne linki:

Plik "wzór" nie jest wnioskiem i nie zostanie przyjęty w klubie. Prosimy nie wypełniać plików "wzór", pliki te służą tylko jako przykład poprawnie wypełnionych wniosków hodowlanych.


Deklaracja przystąpienia do CCF

Prosimy opłacić składkę członkowską i do wysyłanej deklaracji koniecznie dołączyć wydruk potwierdzenia wpłaty oraz druk „Zgłoszenie danych osobowych do FPL”.

Zgłoszenie danych osobowych do FPL

Druk należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i wysłac do klubu pocztą razem z deklaracją członkowską.

Wniosek o nostryfikację rodowodu

Prosimy wypełnić wniosek dla każdego nostryfikowanego rodowodu, przesyłanego do CCF. Rodowód z innej organizacji, który nie ma w oryginale oznaczeń kolorów kodem EMS, musi być przetłumaczony. W takim przypadku należy zawsze dołączyć kopię rodowodu z wpisanymi obok imion kotów kodami EMS.

Wniosek o zarejestrowanie przydomka hodowlanego

Prosimy podać we wniosku sześć propozycji nazwy przydomka hodowlanego, rejestrowana jest pierwsza wolna. Prosimy podać we wniosku sześć propozycji nazwy przydomka hodowlanego, rejestrowana jest pierwsza wolna. Na stronie FIFe i WCF można sprawdzić dostępność  wymyślonych przydomków. Przypominamy, że zarejestrowanego przydomka hodowlanego nie można zmienić. Procedura rejestracji przydomka opisana jest tutaj, informacja jak poprawnie wypełnić wniosek jest tutaj.

Korekta danych kota

Wniosek wypełniamy w przypadku zmian danych kota, które mają zostać dokonane w księgach rodowodowych FPL (na przykład zmiana koloru, płci, dodanie lub korekta  numeru chipa). Przy zmianie koloru prosimy dołączyć kopię raportu sędziowskiego otrzymanego na wystawie. Bez tego raportu jest możliwa tylko zmiana koloru dla kota z własnym przydomkiem hodowlanym.

Transfer

Wniosek o transfer wypełnia się w przypadku sprzedaży kota za granicę.

Dokument miotu

Jeżli ojciec kociąt nie ma rodowodu wydanego przez FPL, prosimy do karty dołączyć kopię jego rodowodu. Dokument miotu należy dostarczyć do CCF najpóźniej do 12 tygodnia od dnia urodzenia się kociąt. Prosimy pamiętać o wpisywaniu pełnych kodów EMS (rasa i kolor).

Dokument miotu - zgłoszenie online

Dokument miotu wyłącznie do zgłoszeń online. Wypełnij całość komputerowo w programie Microsoft Word lub innym kompatybilnym, zapisz i wyślij na skrzynkę mailową klubu. Klub dokona zgłoszenia online. Za wpisane dane w dokumencie odpowiada hodowca. Wymogi: matka i ojciec miotu zarejestrowani w CCF, w strefie klubowicza uzupełnione dane: numer S/N i numer microchipa rodziców miotu.

Wniosek o wydanie duplikatu rodowodu FPL

Wypełnij wniosek, podpisz i prześlij do klubu. Numer rodowodu kota znajdziesz w strefie klubowicza / koty hodowlane. Jeżeli jest to kociak, który urodził się w Twojej hodowli, to w strefie klubowicza / koty hodowlane przy matce tego kociaka kliknij w numer S/N. Wniosek można zeskanować i przesłać na e-mail klubu. Koszt wydania duplikatu to: koszt rodowodu FPL + wysyłka.

Zatwierdzenie tytułu

Tytuł zatwierdza się w strefie klubowicza, dział: KOTY HODOWLANE. Przy kocie dla którego chcemy zatwierdzić tytuł, należy kliknąć w "Zatwierdzenie tytułu on-line (dyplom)". Dane z wystaw w Polsce powinny uzupełnić się automatycznie. Jeżeli kot uczestniczył w wystawa za granicą Polski, to należy uzupełnić dane wystaw zagranicznych oraz obowiązkowo dodać skan lub wyraźne zdjęcie dyplomu oraz karty ocen z wystawy zagranicznej.

Zgłoszenie kota na wystawę

Należy wypełnić w przypadku zmiany klubu. Druk potwierdzamy i odsyłamy w formie elektronicznej po ustaniu członkostwa.