Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Statut i Regulaminy oraz skrócony zbiór zasad obowiązujących w Cat Club Feniks

Skrócony zbiór zasad obowiązujących w Cat Club Feniks:

Restrykcje FIFe związane z wojną w Ukrainie

FIFe GA 2022 - restrykcje związane z wojną w Ukrainie (zakaz importu kotów z Rosji, zakaz udziału wystawców z Rosji w wystawach FIFe poza Rosją) zostały przedłużone do 31/05/2023. Dodatkowo, w trybie natychmiastowym, wprowadzono zakaz organizacji wystaw FIFe w Rosji do 31/05/2023

Uchwała Zarządu FPL:

"Od dnia 01.06.2023 do odwołania:

1. Polska Federacja Felinoligiczna nie nostryfikuje rodowodów kotów wyhodowanych w Federacji Rosyjskiej, bez względu na organizację wydającą rodowód kota.

2. Polska Federacja Felinoligiczna FPL nie akceptuje zgłoszeń wystawców z Federacji Rosyjskiej na wystawy FIFe w Polsce, niezależnie od organizacji do której należą"

KORESPONDENCJA Z FPL

Wszelką korespondencję do FPL dotyczącą np. dokumentacji hodowlanej należy kierować przez swój klub.

Zabronione jest kierowanie korespondencji przez członków CCF bezpośrednio na adresy mailowe w domenie @felispolonia.eu.

OBOWIĄZKI PODATKOWE - zgłaszanie hodowli w Urzędzie Skarbowym (US)

 • Po zarejestrowaniu przydomka hodowlanego oraz gdy posiadasz chociaż jednego kota hodowlanego - zgłoś prowadzenie hodowli kotów rasowych w swoim Urzędzie Skarbowym (druk PIT-6). Pamiętaj, że na zgłoszenie hodowli masz 7 dni. Jeżeli posiadasz tylko kocura, to prowadzenie hodowli zgłaszasz także wtedy, gdy nie posiadasz zarejestrowanego przydomka.
 • Co roku, w terminie do 20 stycznia należy składać PIT-6 w swoim Urzędzie Skarbowym, podając aktualną ilość kotów hodowlanych (kocury i kotki). Kastratów nie wliczamy do kotów hodowlanych.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

 • Składka członkowska za bieżący rok kalendarzowy powinna być opłacona w pełnej wysokości w terminie do 31 stycznia br.

NOSTRYFIKACJA / IMPORT KOTÓW

 • Polska Federacja Felinologiczna nostryfikuje rodowody wydane przez organizacje będące członkami World Cat Congress, na rodowodzie musi znajdować się logo organizacji bezpośrednio należącej do WCC.
 • Od 27.01.2024 r:
  Nostryfikacji podlegają także rodowody wydane przez niżej wymienione organizacje:
  1. EVBL – EDELKATZEN VEREIN BERGISCH LAND e.v. – DE - www.evbl.net
  2. 1FCC – 1 FELIDAE CAT CLUB e.v. -DE http://www.1fcc.de
  3. KVL- KATZENVEREIN LEVERKUSEN – DE www.kvlev.de
  4. LIMBRA CAT CLUB – NL www.limbracatclub.nl
  5. LOOF – LIVRE OFFICIEL DES ORIGINES FELINE FR - www.loof.asso.fr
  6. IT ENFI – NTE NAZIONALE FELINOTECNICA ITALIANA – IT www.evmsolutions.it
  7. ICFA – INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION - UA– http:rolandus.org
  8. WCA – WORLD CAT ASSOCIATION - UA - e-mail: wcamonami@gmail.com

Biuro Rodowodowe FPL wymaga, żeby rodowody wydane przez TICA i CFA były wydane bezpośrednio przez główny oddział tych organizacji. Nie podlegają nostryfikacji rodowody wydane przez kluby należące do tych organizacji.

KOTY HODOWLANE i WYSTAWOWE

 • Wszystkie koty hodowlane i wystawowe muszą posiadać wszczepiony microchip.
 • Dla kocura (reproduktora) wymagane jest dostarczenie przed pierwszym kryciem do klubu zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii o tym, że obydwa jądra zstąpiły do worka mosznowego (regulamin hodowlany FIFe p. 3.2). Zaświadczenie musi być przesłane do CCF (e-mail) przed zgłoszeniem miotu.
 • Wszystkie koty zgłoszone na wystawę muszą być zarejestrowane w CCF przed zgłoszeniem kota na wystawę.  Zgłoszenie na wystawę kota niezarejestrowanego w CCF skutkuje naliczeniem opłaty karnej w wysości 50 zł od każdego kota.  (Uchwała CCF 52/2019 z 30.11.2019 r)
 • Kocięta mogą opuścić hodowlę po otrzymaniu kompletu szczepień, odrobaczeniu oraz nie wcześniej niż po ukończeniu 14 tygodni (regulamin hodowlany FIFe p. 2.3.3). Komplet szczepień to dwa szczepienia.

MIOTY - zgłaszanie, obowiązki hodowcy, wymagania dla rodziców miotów i kociąt

 • Każdy hodowca musi posiadać zarejestrowany przydomek hodowlany FIFe.
 • Karta miotu powinna być wysłana do klubu do 12 tygodnia (84 dni), licząc od momentu narodzin kociąt.
 • Kotka może mieć maksymalnie 3 mioty na 24 miesiące.
 • Minimalny wiek krycia kotki to 10 miesięcy (w chwili krycia kotka musi mieć skończone 10 miesięcy) - dotyczy hodowców hodujących kotów krócej niż 4 lata (uchwała CCF 58/2021 z dnia 18.01.2021r).
 • Od 1 lipca 2018 roku wszystkie kocięta w miocie muszą być zachipowane,a numer chipa wpisany do dokumentu miotu (uchwała WZC PFF FPL nr 8/2018).
 • Kocięta mogą opuścić hodowlę po otrzymaniu kompletu szczepień, odrobaczeniu oraz nie wcześniej niż po ukończeniu 14 tygodni (regulamin hodowlany FIFe p. 2.3.3).
  Od 01.01.2023 r. minimalny wiek kociąt do opuszczenia hodowli to 14 tygodni (98  dni) - uchwała WZC FPL z 2022 r.
 • Opłaty za dokumenty hodowlane oraz składki członkowskie należy wykonywać na indywidualny numer rachunku. Numer rachunku jest udostępiony w strefie klubowicza. Opłaty można także dokonać w strefie klubowicza szybką płatnością online, kartą, BLIK.
 • Dokumenty hodowlane są wykonywane i wysyłane dla członków, którzy mają opłaconą składkę członkowską. W przypadku krycia zewnętrznego, czyli gdy właścicielem kocura jest inna osoba, należy przed kryciem upewnić się czy właściciel kocura należy do stowarzyszenia uznawanego przez FPL/CCF i posiada opłaconą składkę członkowską.

OBOWIĄZKOWE BADANIA

Reproduktory - kocury hodowlane

 • Dla kocura (reproduktora) wymagane jest dostarczenie przed pierwszym kryciem do klubu zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii o tym, że obydwa jądra zstąpiły do worka mosznowego (regulamin hodowlany FIFe p. 3.2).

Wszystkie koty białe (kod EMS: "w") - bez względu na rasę

 • Od 1.01.2021 roku każdy biały kot hodowlany (kod EMS "w") musi mieć wykonany test BAER (test słuchu). Wynik testu należy przesłać do klubu na e-mail (skan) lub pocztą.

Koty brytyjskie krótkowłose i długowłose (kod EMS: BSH, BLH)

 • Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie koty hodowlane rasy brytyjski krótkowłosy [kod EMS: BSH] i brytyjski długowłosy [ kod EMS: BLH] muszą mieć wykonane obowiązkowe badania PKD [wielotorbielowatość nerek]. Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców. Koty testowane musza być identyfikowane za pomocą mikrochipu, a jego numer musi być zgodny ze wskazanym na wynikach testu z laboratorium. Wynik badania musi być przesłany do siedziby stowarzyszenia (e-mail) przed zgłoszeniem miotu (Uchwała WZC FPL z 2021 r.).
 • Uwaga! od 01.01.2024 r. materiał genetyczny (wymaz, krew) musi zostać pobrany przez lek. weterynarii, a informacja o tym musi zostać zamieszczona na wyniki badania. Na wyniku badania musi być także obowiązkowo numer chipa kota oraz imię i przydomek kota.

Koty perskie i egzotyczne (kod EMS: PER, EXO)

 • Od 1 stycznia 2024 roku wszystkie koty hodowlane perskie i egzotyczne [kod EMS: PER, EXO] muszą mieć wykonane obowiązkowe badania PKD [wielotorbielowatość nerek]. Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców. Koty testowane musza być identyfikowane za pomocą mikrochipu, a jego numer musi być zgodny ze wskazanym na wynikach testu z laboratorium. Wynik badania musi być przesłany do siedziby stowarzyszenia (e-mail) przed zgłoszeniem miotu (Uchwała WZC FPL z 2023 r.).
 • Materiał genetyczny (wymaz, krew) musi zostać pobrany przez lek. weterynarii, a informacji o tym musi zostać zamieszczona na wyniki badania. Na wyniku badania musi być także obowiązkowo numer chipa kota oraz imię i przydomek kota.

Koty rasy Ragdoll (kod EMS: RAG)

 • [2024-04-24] W związku z wprowadzeniem jednoznacznych zasad użycia nawiasów przy rejestracji (pkt 5.1.2.1 Regulamin Hodowli i Rejestracji FIFe), koty rasy Ragdoll w każdej innej odmianie kolorystycznej niż syjamski point nie mogą być używane do hodowli.pkt 6.19 RAG (Ragdoll)"FIFe nie uznaje żadnej innej odmiany niż syjamski point z niebieskimi oczami w kotach rasy Ragdoll (RAG); każda inna odmiana musi być zarejestrowana jako XLH* . "
 • Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie koty hodowlane rasy ragdoll [kod EMS: RAG] muszą mieć wykonane obowiązkowe badania genetyczne PKD [wielotorbielowatość nerek]. Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców. Koty testowane musza być identyfikowane za pomocą mikrochipu, a jego numer musi być zgodny ze wskazanym na wynikach testu z laboratorium. Wynik badania musi być przesłany do siedziby stowarzyszenia (e-mail) przed zgłoszeniem miotu (Uchwała WZC FPL z 2022 r.).
 • W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd PFF Felis Polonia podjął uchwałę o wstrzymaniu realizacji Uchwały WZC PFF Felis Polonia w sprawie obowiązkowego badania PKD w rasach: Neva Masquerade, Syberyjski, Burmilla, Ragdoll, Maine Coon, Chartreux, jako niewykonalnej do czasu odbycia kolejnego WZC.Podjęta Uchwała powinna wejść w życie 1 stycznia 2023, jednakże jej realizacja w chwili obecnej jest niemożliwa ze względu na brak powszechnej dostępności stosownych badań.

Koty orientalne, syjamskie, balijskie, peterbald (kod EMS: OSH, SIA, BAL, PEB)

 • Obowiązkowe badania na postępujący zanik siatkówki (PRA-rdAc). Wynik badania musi być przesłany do siedziby stowarzyszenia (e-mail) przed zgłoszeniem miotu.

Koty norweskie leśne (kod EMS: NFO)

 • Obowiązkowe badania na chorobę spichrzeniowią glikogenu typu IV (GSD IV). Wynik badania musi być przesłany do siedziby stowarzyszenia (e-mail) przed zgłoszeniem miotu.

Koty burmskie (kod EMS: BUR)

 • Obowiązkowe badania na Gangliozydoza typu 2 (GM2). Wynik badania musi być przesłany do siedziby stowarzyszenia (e-mail) przed zgłoszeniem miotu.

Koty rasy korat (kod EMS: KOR)

 • Obowiązkowe badania na Gangliozydoza typu 1 (GM1). Wynik badania musi być przesłany do siedziby stowarzyszenia (e-mail) przed zgłoszeniem miotu.

KRYCIA ZEWNĘTRZNE, OFERTY SPRZEDAŻY, PROWADZENIE HODOWLI Z INNYM HODOWCĄ

 • Zabronione jest krycie swoich kotek kocurem, których właściciel nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w World Cat Congress lub innej organizacji uznawanej przez FPL (uchwała CCF nr 8/2013 z dnia 29.03.2013r - uchwała CCF  nr 65/2021 z dnia 12.11.2021 r.).
 • Zabronione jest krycie kocurem (reproduktorem) zarejestrowanym w CCF kotek, których właściciel nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w World Cat Congress lub innj organizacji uznawanej przez FPL (uchwała CCF nr 8/2013 z dnia 29.03.2013r - uchwała CCF  nr 65/2021 z dnia 12.11.2021 r.).
 • Osoba będąca członkiem Cat Club Feniks nie może prowadzić swojej hodowli w miejscu, w którym prowadzi swoją hodowlę inna osoba, która w Polsce nie należy do organizacji felinologicznej nie zrzeszonej w World Cat Congress (uchwała CCF  nr 65/2021 z dnia 12.11.2021 r.)
 • Zabronione jest wystawianie ofert sprzedaży (ogłoszeń), transakcji licytacyjnych i kup teraz na platformie handlowej Allegro.pl i innych portalach aukcyjnych (uchwała CCF nr 10/2013).

Zabronione jest krycie kotki lub kocurem, których właściciel nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w World Cat Congress lub innej organizacji uznawanej przez FPL.

Osoba będąca członkiem Cat Club Feniks nie może należeć w Polsce do organizacji nie zrzeszonej w World Cat Congress.

(uchwała CCF nr 8/2013 z dnia 29.03.2013r - uchwała CCF  nr 65/2021 z dnia 12.11.2021 r.).

Przydatne linki:

 1. Opis procedury rejestracji kotów w Cat Club Feniks

Status dokumentów

Członkowie stowarzyszenia mogą na bieżąco śledzić status wysłanych dokumentów hodowlanych. Prosimy się zalogować do strefy klubowicza, która jest dostępna pod adresem www.dokumenty.catclubfeniks.pl

Statut i regulaminy FIFe

Regulamin Biura Rodowodowego CCF

1. Dokumenty prosimy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać.

2. Dokumenty można wysłać do stowarzyszenia pocztą lub też, po zeskanowaniu, na adres mailowy biura CCF.

3. Wszystkie dokumenty przychodzące do stowarzyszenia są wysyłane do Biura Rodowodowego FPL raz w tygodniu.

4. Zabronione jest wysyłanie tego samego dokumentu zarówno pocztą jak i w postaci elektronicznej. Należy wybrać tylko jedną formę wysyłki.

5. Płatność za dokumenty należy wnosić z góry na numer rachunku bankowego CCF. Termin płatności to 21 dni, licząc od momentu zgłoszenia dokumentu w CCF.

6. Średni czas realizacji dokumentów przez Biuro Rodowodowe FPL to 2-3 tygodnie. Gotowe dokumenty rozsyłamy do członków CCF w ciągu 3-4 dni od momentu otrzymania ich przez klub.

7. Do każdego dokumentu (wniosku) wysyłanego do klubu właściciel (hodowca) ma obowiązek dostarczyć potwierdzenie wpłaty. Potwierdzenie powinno być dostarczone razem z wnioskiem lub dosłane później. Wszystkie dokumenty wysłane do klubu bez potwierdzenia wpłaty są oznaczane w strefie klubowicza jako nieopłacone lub wykonane/nieopłacone. Dokument jest oznaczany jako opłacony po otrzymaniu przez klub potwierdzenia dokonania opłaty, które można dostarczyć mailem lub drogą pocztową.

Zabronione jest krycie kotki lub kocurem, których właściciel nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w World Cat Congress lub innej organizacji uznawanej przez FPL.Osoba będąca członkiem Cat Club Feniks nie może należeć w Polsce do organizacji nie zrzeszonej w World Cat Congress.

(Uchwała Zarządu CCF nr 8/2013 z dnia 29.03.2013r)

Status dokumentów

Członkowie stowarzyszenia mogą na bieżąco śledzić status wysłanych dokumentów hodowlanych. Prosimy się zalogować do strefy klubowicza, która jest dostępna pod adresem www.dokumenty.ccfeniks.pl

World Cat Congress zrzesza wszystkie międzynarodowe organizacje felinologiczne.

Fédération Internationale Féline - FIFe
Cat Fanciers' Association - CFA

The International Cat Association - TICA
World Cat Federation - WCF
Australian Cat Federation - ACF
New Zealand Cat Fancy - NZCF
Co-ordinating Cat Council of Australia - CCC of A
Governing Council of the Cat Fancy, United Kingdom - GCCF
Southern African Cat Council - SACC


Statut i regulaminy FIFe

Skorzystaj z wyszukiwarki FAQ na poniższej stronie:

https://www.catclubfeniks.pl/faq/

Tutaj znajdziesz wskazówki, jak poprawnie wypełnić wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego.

Poniżej zamieszczona jest lista stowarzyszeń, które NIE są uznawane przez FPL i CCF.

Niżej wymienione stowarzyszenia nie podlegają żadnej międzynarodowej organizacji felinologicznej typu FIFe, WCF, CFA, TICA i w związku z tym dokumenty wystawiane przez te stowarzyszenia nie są honorowane w CCF/FPL.

Koty zakupione w jednym z powyższych stowarzyszeń nie są rejestrowane w CCF, a ich rodowody nie są nostryfikowane przez Biuro Rodowodowe FPL. Członkowie CCF nie mogą również kryć swoich kotek oraz kryć swoimi kocurami kotek u właścicieli zarejestrowanych w niżej wymienionych stowarzyszeniach.

Canis e Catus – Ogólnopolski Niezależny Związek Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych
Canis Felis – Club Rasowych Psów i Kotów Canis Felis
Domin – Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt „Domin”
KHRPiK – Klub Hodowców Rasowych Psów i Kotów
KMKB – Klub Miłośników Kota Brytyjskiego „Carroll”
OSHPiKR – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Cztery Łapy”
OSPiKR – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Psa i Kota Rasowego „Protection”
OSPR Kennel Club – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Psa Rasowego „Kennel Club”
PSHPiKR – Profesjonalne Stowarzyszenie Hodowców Psów i Kotów Rasowych
PZPiKR – Polski Związek Psa i Kota Rasowego
SHKB – Stowarzyszenie Hodowców Kotów Brytyjskich
SHPiKR – Stowarzyszenie Hodowców Psów i Kotów Rasowych
SHRPIK – Stowarzyszenie Hodowców Rasowych Psów i Kotów
SKD – Stowarzyszenie Kota Domowego
SKPiKR OOS – Stowarzyszenie Klub Psa i Kota Rasowego Ogólnokrajowa Organizacja Społeczna
SPCMZ – Stowarzyszenie Polskie Centrum Miłośników Zwierząt
SPPR – Stowarzyszenie Przyjaciół Psów Rasowych
SWKiPR – Stowarzyszenie Właścicieli Kotów i Psów Rasowych
ZMPIKR – Związek Miłośników Psów i Kotów Rasowych
OSPiKRP - Ogolnokrajowe Stowarzyszenie Psa i Kota Rasowego Protection
COLLAR CLUB - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kota i Psa Rasowego
ISPiKR - Inowrocławskie Stowarzyszenie Psa i Kota Rasowego
SHPiKR Max - Stowarzyszenie Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Max”
SMiHPiKMR - Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Małych Ras „Little Dog”
SWPiKR - Stowarzyszenie Właścicieli Psów i Kotów Rasowych „Lovers”
SHPR „As” - Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych „As”
SWWZR - Stowarzyszenie Wspierające Właścicieli Zwierząt Rasowych
PETRUS - Stowarzyszenie Psów i Kotów Rasowych Polskie Porozumienie Kynologiczne
ANTARES - Klub Owczarka Niemieckiego
FHZR - Fanklub Hodowców Zwierząt Rasowych w Mysłowicach

Uwaga! Szczególnie nowi członkowie CCF!

Wszystkich członków CCF, przed zawiezieniem swojej kotki na krycie, prosimy o sprawdzenie do jakiego dokładnie stowarzyszenia należy właściciel kocura. Jeżeli nie jesteś pewien, czy właściciel kocura należy do stowarzyszenia zrzeszonego w WCC lub innego, uznawanego przez FPL - skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.