Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

FAQ

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie procedur i formalności obowiązujących w klubie.

Możesz przeglądnąć listę pytań lub wpisać w pole wyszukiwania odpowiednie słowo, np. w przypadku gdy chciałabyś się dowiedzieć jak zarejestrować kota, wpisz tylko "rejestracja" (bez cudzysłowia).

Procedura rejestracji w Cat Club Feniks

Jak zrezygnować z członkostwa w Cat Club Feniks?

Rodowody

Aktualnie dla wszystkich zgłoszonych miotów bezpłatnie dodajemy bardzo ładne teczki klubowe, które można wykorzystać do zapakowania dokumentów kociaka przy jego wydawania do nowego domu.

Do rodowodów zostanie dodane tyle teczek klubowych, ile jest kociąt w miocie.

Od listopada 2021 roku do rodowodów kociąt dodajemy także breloczki z nazwą hodowli i imieniem kociaka.

Extra przy zgłoszeniu miotu albo wcześniej można zamówić książeczki zdrowia kota.

Uwaga: książeczki trzeba zamówić, nie są dodawane "automatycznie".

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Tak. Zgłaszając miot należy wnieść opłatę za wydanie rodowodów dla kociąt. Opłatę wnosi się z góry, w momencie wysyłania dokumentu miotu do klubu. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do przesyłanego dokumentu miotu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Miot powinien być zgłoszony do 12 tygodnia (84 dni), licząc od dnia narodzin kociąt.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


4 people found this faq useful.

Na dzień 27.03.2023r opłata za jeden rodowód dla kociaka z miotu wynosi:

55 zł - jeżeli matka kociąt nie posiada żadnego tytułu

45 zł - jeżeli matka kociąt posiada tytuł CH (Champion) lub wyższy. Pod uwagę są brane wyłącznie tytułu FIFe.

Jeżeli w miocie urodziło Ci się np. 5 kociąt, to przemnóż ilość kociąt razy cena za jeden rodowód, dolicz inne opłaty (jeżeli są wymagane) i prześlij należność na rachunek bankowy CCF.

Pamiętaj doliczeniu kosztów wysyłki oraz o wpisaniu w tytule wpłaty lub przelewu za co dokonywana jest wpłata.

Aktualne wysokości opłat znajdują się na stronie klubu, tutaj.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Wszystkie kompletne i opłacone wnioski wysyłane są do Biura Rodowodowego FPL [BR FPL] w każdy wtorek.

Wykonane dokumenty hodowlane wracają z BR FPL średnio po 2-3 tygodniach. Po otrzymaniu dokumentów przez klub, średnio po 2-3 dniach są rozsyłane do właścicieli.

O wysyłce dokumentów do właściciela każdy członek jest powiadamiany mailem, aktualny status dokumentów wysłanych do klubu można także sprawdzić w dowolnym momencie, logując się w strefie klubowicza.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


1 people found this faq useful.

Jeżeli otrzymałaś rodowody dla swoich kociąt i zauważyłaś, że są błędy (np. przekręcona nazwa któregoś kota, brak tytułu któregoś kota, itd.), to musisz napisać reklamację.

Reklamacja powinna wyglądać w następujący sposób:

 1. Bierzemy czystą kartkę papieru, formatu A4.
 2. W lewym górnym rogu wpisujemy swoje dane adresowe.
 3. W prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę.
 4. Reklamację adresujemy do "Biuro Rodowodowe FPL"
 5. Poniżej, na środku piszemy "REKLAMACJA".
 6. Następnie w treści reklamacji wpisujemy gdzie jest błąd i jaka powinna być poprawna forma, np. "Niepoprawnie wpisano imię kota xxxxx. Prawidłowa nazwa kota to....".
 7. Pod treścią reklamacji podpisujemy się własnoręcznie.
 8. Dołączamy oryginał rodowodu kota, którego dotyczy reklamacja.
 9. Dobrze jest także załączyć kopię dokumentu miotu, na podstawie którego zostały wystawione reklamowane rodowody.

UWAGA!

Klub, po otrzymaniu dokumentów, wysyła je do Biura Rodowodowego FPL i po otrzymaniu przez klub poprawionych dokumentów, są odsyłane do właściciela.

UWAGA 2!

Jeżeli błąd powstał z winy Biura Rodowodowego FPL, to dokumenty są poprawiane bezpłatnie. Jeżeli jednak, błąd powstawał z winy hodowcy lub właściciela kota, to za poprawienie dokumentu jest naliczana ponowna opłata, którą należy uiścić na rachunek bankowy CCF z góry, dołączając do przesyłki wydruk potwierdzenia wykonania wpłaty lub przelewu na konto CCF.

Biuro Rodowodowe FPL sprawdza jak wyglądał zapis danych w dokumencie miotu i jeżeli błąd powstał w winy BR FPL, to jest poprawiany bezpłatnie.

Bezpłatnej reklamacji nie podlegają błędy powstałe na wskutek niestarannego i/lub nieczytelnie wypełnionych dokumentów miotów.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Miot zgłasza się do stowarzyszenia na podstawie dokumentu miotu.

Dokument miotu jest do pobrania na stronie www stowarzyszenia, a cała procedura opisana jest w regulaminie zgłaszania miotu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Jeżeli chciałabyś wymienić rodowód na nowy, to musisz:

 1. Napisać pismo, zaadresowane do 'Biuro Rodowodowe FPL". W lewym górnym rogu wpisujesz swoje dane adresowe (imię i nazwisko, adres), w prawym górnym rogu miejscowość i datę. W piśmie wystarczy napisać zdanie np. takiej treści: "Proszę o wymianę rodowodu kota xxxxx (imię i przydomek kota), numer rodowodu (PL)FPL LO xxxxx na nowy. Na samym dole pisma należy złożyć odręczny podpis.
 2. Do pisma dołączasz oryginał rodowodu kota, który chcesz wymienić.
 3. Należy także dołączyć potwierdzenie wykonania opłaty za nowy rodowód.
 4. Doliczyć koszt wysyłki.
 5. Całość należy zapakować do koperty i wysłać na adres klubu (do Głubczyc), najlepiej listem poleconym priorytetowym.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów, wniosek z oryginałem rodowodu przesyłany jest do BR FPL, które wymienia rodowód i odsyła go do klubu. Klub, po otrzymaniu rodowodu, odsyła go do hodowcy, który wnioskował o jego wymianę.

Jeżeli oryginał rodowodu został zniszczony lub zgubiony, przeczytaj w FAQ jak napisać wniosek o wydanie nowego.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Jeżeli przekroczyłeś termin zgłaszania miotów o 30 dni lub więcej, to karą jest wyższa opłata za wydanie rodowodu, która na dzień 27.03.2023 r wynosi 70zł (za jeden rodowód).

Im później zgłoszony miot, tym większa opłata za wydanie każdego rodowodu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia oryginału rodowodu można wystąpić do Biura Rodowodowego FPL o wydanie duplikatu rodowodu.

Duplikat wydaje się na podstawie ręcznie sporządzonego wniosku. Wniosek adresujemy do: Biuro Rodowodowe FPL. W lewym górnym rogu podajemy swoje dane adresowe, w prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę sporządzenia wniosku.

Treść wniosku może wyglądać następująco: Proszę o wydanie duplikatu rodowodu dla kota [imię i przydomek kota], numer rodowodu (PL)FPL LO xxxxx [lub (PL)FPL RX xxxxx]. Oryginał rodowodu został [wpisujemy co się stało, np. zniszczony, zgubiony, itd.].

Na samym dole wniosku składamy własnoręczny podpis i wniosek wysyłamy do klubu poczztą lub skanujemy i przesyłamy skan na skrzynkę mailową klubu.

Na konto CCF należy także z góry wnieść opłatę za wydanie duplikatu rodowodu (55zł) + 15zł koszt wysyłki.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia oryginału rodowodu można wystąpić do Biura Rodowodowego FPL o wydanie duplikatu rodowodu.

Duplikat wydaje się na podstawie ręcznie sporządzonego wniosku. Wniosek adresujemy do: Biuro Rodowodowe FPL. W lewym górnym rogu podajemy swoje dane adresowe, w prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę sporządzenia wniosku.

Treść wniosku może wyglądać następująco: Proszę o wydanie duplikatu rodowodu dla kota [imię i przydomek kota], numer rodowodu (PL)FPL LO xxxxx [lub (PL)FPL RX xxxxx]. Oryginał rodowodu został [wpisujemy co się stało, np. zniszczony, zgubiony, itd.].

Na samym dole wniosku składamy własnoręczny podpis i wniosek wysyłamy do klubu pocztą lub skanujemy i przesyłamy skan na skrzynkę mailową klubu.

Na konto CCF należy także z góry wnieść opłatę za wydanie duplikatu rodowodu (55 zł) + koszt wysyłki.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

W przypadku, gdy kociak posiada już wystawiony rodowód, a okazało się, że np. niepoprawnie został określony kolor kociaka lub jego płeć, to można wykonać korektę danych.

W tym celu:

 1. Pobierz ze strony klubu druk "korekta danych kota", wypełnij, podpisz własnoręcznie.
 2. Do druku dołącz oryginał rodowodu.
 3. Dołącz także potwierdzenie wykonania wpłaty/przelewu za wydanie nowego rodowodu (55 zł/szt.) + koszty wysyłki (15 zł).
 4. Komplet dokumentów zapakuj do koperty i wyślij do klubu.

Chcesz wiedzieć jak długo będzie trwała wymiana rodowodu? Poszukaj w FAQ "Jak długo będę czekała na wydanie rodowodów" lub wpisz tylko "wydanie" w wyszukiwarce.

Nie wiesz jak wypełnić druk "korekta danych kota"? Poszukaj w wyszukiwarce "korekta danych".

UWAGA!

Tylko i wyłącznie przy niepoprawnie oznaczonej płci kociaka i jej późniejszej korekcie jest możliwa zmiana imienia kociaka na nowe. Imię kociaka należy wpisać w pole "uzasadnienie", np. w związku z korektą niepoprawnie oznaczonej płci, proszę o zmianę imienia kota na: xxxxx.

W pozostałych przypadkach zmiana imienia kociaka, który ma już wystawiony rodowód, nie jest możliwa.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Wysłałaś dokument miotu do klubu, a po wysłaniu okazało się, że chciałabyś zmienić/poprawić np. kolor kociaka lub jego płeć?

Jest to możliwe ale tylko do momentu, aż dokument nie zostanie wysłany do Biura Rodowodowego FPL (wysyłka dokumentów do BR FPL jest w każdy wtorek).

Skontaktuj się niezwłocznie z klubem, osoba odpowiedzialna za obsługę dokumentów pomoże Ci nanieść zmiany.

Jeżeli dokument został już wysłany do FPL (status dokumentu: wysłane do FPL), to naniesienie jakichkolwiek zmian nie jest już możliwe.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Zgłoszenia online

Do 15 minut, od momentu zgłoszenia można anulować lub dokonać zmian w dokumencie.

Po upływie 15 minut, można anulować zgłoszenie, kontaktując się z klubem. Warunek: dokument miotu nie został jeszcze potwierdzony (zaakceptowany) przez klub.

Piotr Sawicki   6 stycznia 2020  


Be the first person to like this faq.

Tak, w 4 etapie, w opcjach klubowych można wybrać sposób wysyłki wykonanych rodowodów:

 1. Pocztą
 2. Kurierem
 3. Paczkomatem

Jeżeli nigdy wcześniej nie korzystałaś z wysyłki dokumentów do paczkomatu, pamiętaj żeby na adres mailowy klubu przesłać kod paczkomatu wraz z jego adresem na który mamy wysyłać wykonane dokumenty hodowlane.

W strefie klubowicza, zakładka "moje dane" można samemu ustawic dwa różne paczkomaty i wybrac ten, do którego mają byc wysyłane przesyłki.

Kod paczkomatu wraz z jego adresem znajdziesz na tej stronie: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat

Piotr Sawicki   6 stycznia 2020  


Be the first person to like this faq.

Tak, taka opcja jest dostępna w przedostatnim kroku (etap 4) w opcjach klubowych.

Wybierz "Laminowanie" TAK.

Jeżeli zmienisz zdanie lub zapomnisz wybrać zalaminowanie rodowodów, zawsze możesz laminowanie aktywować w strefie klubowicza CCF, na liście dokumentów.

Piotr Sawicki   6 stycznia 2020  


Be the first person to like this faq.

Tak.

Zarówno klub, jak i FPL może odrzucić dokument, w przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości.

Osoba zgłaszająca otrzymuje wtedy powiadomienie mailowe z linkiem do dokumentu miotu. Po otworzeniu linku wyświetli się dokument miotu wraz z podanym powodem odrzucenia,

np. niepoprawne kody EMS kociąt, niepoprawna płeć kociąt, brak numery chipa ojca lub matki miotu.

Można wtedy kliknąć "popraw dokument", poprawić błędy i ponownie wysłać do zatwierdzenia.

W przypadku braku numeru chipa ojca lub matki miotu, należy zatwierdzić ponownie dokument, a następnie w uwagach wpisać brakujący numer chipa wraz z informacją do kogo należy.

Piotr Sawicki   6 stycznia 2020  


Be the first person to like this faq.

Zgłoszenia online może dokonać każdy członek CCF, jeżeli:

 1. Rodzice miotów są własnością członka CCF i obydwoje są zarejestrowani w klubie
 2. Matka miotu jest zarejestrowana w CCF, a ojcem miotu jest kocur, którego właściciel należy do klubu zrzeszonego w FPL, który akceptuje zgłoszenia miotów online.
 3. Matka miotu jest zarejestrowana w CCF, a właścicielem kocura jest osoba, która nie należy do FPL (np. wszystkie kluby WCF, jak PZF, SKR, IBSCC, itd.).

  W takim przypadku należy obowiązkowo do zgłoszenia miotu online dołączyć:
  a) potwierdzony dokument miotu przez klub, do którego należy właściciel kocura (dokument musi być także odręcznie podpisany przez wł. kocura),
  b) czytelną kopię rodowodu ojca kociąt,
  c) jeżeli ojciec kociąt posiada tytuł CH lub wyższy to kopię dyplomu (skan) potwierdzającego zatwierdzenie tytułu.

Piotr Sawicki   6 stycznia 2020  


Be the first person to like this faq.

Po kilku minutach od zgłoszenia dane są wysyłane do klubu i dokument jest widoczny w strefie klubowicza wraz z kwotą do zapłaty.

Wykona przelew ze swojego banku w tytule przelewu wpisując literę miotu oraz nazwę swojego przydomka i prześlij potwierdzenie wykonania przelewu na @ klubu.

Możesz dokonać także opłaty w strefie klubowicza za pomocą szybkich przelewów online, kartą lub google pay. W przypadku płatności online nie trzeba przesyłać potwierdzenia, płatność zostanie oznaczona automatycznie.

Piotr Sawicki   6 stycznia 2020  


1 people found this faq useful.

Dyplomy

W celu zatwierdzenia tytułu dla kota przygotuj następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek o zatwierdzenie tytułu.
 2. Kopię (ksero) dyplomów kota z wystawy
 3. Kopię (ksero) kart ocen kota z wystawy

Pamiętaj, że wymagane są tylko te dyplomy i karty ocen, na których jest certyfikat niezbędny do zatwierdzenia danego tytułu, np. do zatwierdzenia tytułu Champion (CH) wymagane są 3 certyfikaty CAC (od 3 różnych sędziów).

Komplet przygotowanych dokumentów włóż do koperty, dołącz potwierdzenie wykonania wpłaty i wyślij pocztą na adres CCF.

Możesz także zeskanować wszystkie dokumenty i wysłać na skrzynkę mailową. Pamiętaj o doliczeniu opłaty za "wydruk dokumentów" (5zł).

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Wniosek o zatwierdzenie tytułu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów powinien zostać wysłany do klubu do 30 dni, licząc od czasu otrzymania przez kota ostatniego dyplomu z certyfikatem wymaganym do zatwierdzenia danego tytułu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Nie, dla każdego tytułu musisz wypełnić osobny wniosek.

Jeżeli dla jednego kota chciałabyś zatwierdzić tytuł np. CH i IC i posiadasz komplet certyfikatów, dla dla każdego tytułu wypełnij osobny wniosek i dołącz kopie wymaganych dokumentów.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Duplikat

Opłata za wydanie duplikatu rodowodu wynosi 55zł i jest płatna z góry. Do kosztu duplikatu należy doliczyć koszt wysyłki.

Piotr Sawicki   27 czerwca 2017  


Be the first person to like this faq.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia oryginału rodowodu można wystąpić do Biura Rodowodowego FPL o wydanie duplikatu rodowodu.

Duplikat wydaje się na podstawie ręcznie sporządzonego wniosku.

Wniosek adresujemy do: Biuro Rodowodowe FPL. W lewym górnym rogu podajemy swoje dane adresowe, w prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę sporządzenia wniosku.

Treść wniosku może wyglądać następująco: Proszę o wydanie duplikatu rodowodu dla kota [imię i przydomek kota], numer rodowodu (PL)FPL LO xxxxx [lub (PL)FPL RX xxxxx]. Oryginał rodowodu został [wpisujemy co się stało, np. zniszczony, zgubiony, itd.].

Na samym dole wniosku składamy własnoręczny podpis i wniosek wysyłamy do klubu poczztą lub skanujemy i przesyłamy skan na skrzynkę mailową klubu.

Na konto CCF należy także z góry wnieść opłatę za wydanie duplikatu rodowodu (55zł) oraz doliczyć koszt wysyłki.

Piotr Sawicki   27 czerwca 2017  


Be the first person to like this faq.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia oryginału rodowodu można wystąpić do Biura Rodowodowego FPL o wydanie duplikatu rodowodu.

Duplikat wydaje się na podstawie ręcznie sporządzonego wniosku. Wniosek adresujemy do: Biuro Rodowodowe FPL. W lewym górnym rogu podajemy swoje dane adresowe, w prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę sporządzenia wniosku.

Treść wniosku może wyglądać następująco: Proszę o wydanie duplikatu rodowodu dla kota [imię i przydomek kota], numer rodowodu (PL)FPL LO xxxxx [lub (PL)FPL RX xxxxx]. Oryginał rodowodu został [wpisujemy co się stało, np. zniszczony, zgubiony, itd.].

Na samym dole wniosku składamy własnoręczny podpis i wniosek wysyłamy do klubu poczztą lub skanujemy i przesyłamy skan na skrzynkę mailową klubu.

Na konto CCF należy także z góry wnieść opłatę za wydanie duplikatu rodowodu (55zł) + 15zł koszt wysyłki.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Strefa klubowicza

Każdy dokument wysłany do klubu posiada swój własny status w strefie klubowicza. Oto ich opis:

Otrzymano - dokument dotarł do klubu.

Przygotowane do wysyłki do FPL - dokument jest przygotowany do wysyłki do Biura Rodowodowego FPL. Wysyłka dokumentów następuje w każdy wtorek.

Wysłane do FPL - Twój dokument został wysłany do Biura Rodowodowego FPL.

Wysłane z FPL do klubu - dokument został wykonany przez BR FPL i jest w drodze do klubu.

Wykonane - dokument dotarł z BR FPL do klubu.

Wykonane i przygotowane do wysłania - Twój dokument został spakowany i czeka na wysłanie do Ciebie.

Wysłane do właściciela - Twój dokument jest w drodze do Ciebie.

Pozostałe statusy:

Niekompletne - dokument jest niekompletny, np. brakuje niektórych danych na karcie miotu lub innym wniosku lub wysłałaś rodowód do nostryfikacji, a nie został dołączony wniosek. Skrócony opis znajduje się zaraz pod nazwą dokumentu, przesyłany jest także w mailu. W przypadku wątpliwości proszę skontaktować się z klubem.

Nieopłacone - wysłałaś dokument do klubu ale nie wniosłaś opłaty lub opłata została wniesiona ale nie dołączyłaś do dokumentów kopii potwierdzenia wykonania wpłaty lub przelewu.

Zwrot z FPL - Twój dokument wrócił z Biura Rodowodowego FPL niewykonany, ponieważ są w nim błędy. Opis błędów znajduje się pod nazwą dokumentu oraz w mailu. Prosimy o kontakt z klubem i uzupełnienie błędów.

Brak opłaconej składki członkowskiej - 31 stycznia każdego roku mija termin opłacenia składki członkowskiej za dany rok. Po 31 stycznia dokumenty hodowlane są wykonywane wyłącznie dla członków CCF, którzy mają opłaconą składkę członkowską.

Zwrócone przez pocztę - wykonane dokumenty zostały do Ciebie wysłane ale nie odebrałaś ich z poczty i po 14 dniach poczta zwraca dokumenty do klubu. Ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu opłaty w wysokości 15zł. Powyższa opłata pokrywa koszty wysyłki: do Ciebie, od Ciebie do klubu oraz ponownie do Ciebie.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Rejestracja kota

Wyślij maila z prośbą o wyrejestrowanie kota z klubu, podając jego pełną nazwę [imię i przydomek].

Nie zapomnij podpisać się w mailu imieniem i nazwiskiem.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Jeżeli Twój kot jest kastratem i ma wydany rodowód przez FPL [Felis Polonia], to w celu jego rejestracji w klubie:

Wersja 1.

 1. Wyślij oryginał rodowodu do klubu pocztą.
 2. Dokonaj opłaty za rejestrację kota - 5zł/kot.
 3. Do koperty dołącz także potwierdzenie wykonania wpłaty.

Wersja 2

 1. Wyślij kserokopię rodowodu do klubu pocztą.
 2. Alternatywnie - wyślij skan rodowodu na maila klubowego.
 3. Nie wpłacaj pieniędzy za rejestrację, ponieważ rejestracja kastrata na podstawie kopii rodowodu lub skanu jest bezpłatna.

Uwaga!

W przypadku wybrania wersji 2, zdecyduj się tylko na jedną formę wysyłki. Nigdy nie wysyłaj do klubu zdublowanych wniosków, rodowodów, itd. (np. jednocześnie skan na maila i kopie/oryginały pocztą).

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Wyślij do klubu mailem wszystkie dane swojego kota, które posiadasz. 🙂

Niezbędne dane to: imię, rodzaj sierści (krótka lub długa), kolor, płeć, numer chipa (jeżeli posiada).

Rejestracja jest bezpłatna.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Jeżeli kot ma wydany rodowód przez FPL [Felis Polonia], to w celu jego rejestracji w klubie:

 1. Wyślij do klubu rodowód w postaci (wybierz a, b lub c)
  a) Oryginał rodowodu
  b) ksero rodowodu
  c) skan rodowodu
 2. Dokonaj opłaty za rejestrację kota - 5zł/kot.
 3. Jeżeli wysyłasz oryginał rodowodu lub ksero pocztą, koniecznie dołącz potwierdzenie wykonana wpłaty za rejestrację oraz krótką informację, że chodzi o rejestrację kota w klubie.
 4. Jeżeli wysyłasz skan rodowodu mailem, dołącz do maila potwierdzenie wykonania wpłaty lub przelewu oraz napisz, że chodzi o rejestrację kota w klubie.

Po otrzymaniu przesyłki z rodowodem oraz potwierdzenia wykonania wpłaty kot zostanie zarejestrowany w klubie, a oryginał rodowodu zwrócony listem poleconym w przeciągu kilku dni. Pamiętaj o doliczeniu kosztów wysyłki w przypadku wysyłki oryginału rodowodu do klubu.

Po otrzymaniu skanu rodowodu kot zostanie zarejestrowany w klubie pod warunkiem dokonania opłaty za jego rejestrację oraz dostarczenia potwierdzenia wykonania wpłaty.

Po zarejestrowaniu, kot będzie widoczny na liście zarejestrowanych kotów.

Uwaga!

Jeżeli Twój kot posiada rodowód, który nie jest wydany przez FPL -- poszukaj w FAQ wyrażenia "nostryfikacja".

Regulamin rejestracji kotów w CCF znajduje się na stronie klubu, tutaj.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


1 people found this faq useful.

Jeżeli Twój kot był zarejestrowany jako kot hodowlany i chciałbyś zmienić status kota na "kastrat", to wystarczy jak napiszesz maila do klubu z prośbą o zmianę statusu kota, podając pełną nazwę kota [imię i przydomek].

Nie zapomnij podpisać się imieniem i nazwiskiem w mailu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Na dzień 1.02.2023 r koszt wykonania nostryfikacji rodowodu oraz zarejestrowania kota w klubie wygląda następująco:

60 zł - nostryfikacja rodowodu

5 zł - rejestracja kota w klubie

Razem: 65 zł + koszty wysyłki (aktualne koszty wysyłki znajdziesz na stronie klubu w zakładce "opłaty").

Uwaga!

Na wniosku o wykonanie nostryfikacji jest możliwość zaznaczenia opcji "wydruk rodowodu na druku FPL". Zaznaczenie tej opcji wiąże się z dodatkową dopłatą, który wynosi 55zł. W cenie tej opłaty otrzymuje się wydruk rodowodu na druku FPL. Pamiętaj, że po wykonanej nostryfikacji otrzymasz z powrotem oryginał rodowodu, który wysłałaś do klubu wraz z potwierdzeniem wykonania nostryfikacji.

Koszt wykonania nostryfikacji razem z dodatkowym wydrukiem rodowodu FPL - 120 zł + koszty wysyłki.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


3 people found this faq useful.

Jeżeli Twój kot posiada rodowód, który NIE jest wydany przez FPL, to żeby zarejestrować kota w klubie, należy także wykonać nostryfikację rodowodu.

Do klubu wyślij (pocztą):

 1. Oryginał rodowodu.
 2. Wypełniony i podpisany wniosek o wykonanie nostryfikacji rodowodu (jest do pobrania tutaj).
 3.  Jeżeli na rodowodzie przeznaczonym do nostryfikacji kolory kotów nie są zapisane w kodach EMS, to taki rodowód należy przetłumaczyć, wykonując jego kopię (skan lub ksero) i na kopii przy każdym kocie wpisując jego kolor w kodzie EMS.
 4. Dołącz potwierdzenie wykonania wpłaty.

W przypadku problemów z wykonaniem tłumaczenia kolorów na kody EMS skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie przed wysłaniem dokumentów do klubu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


4 people found this faq useful.

Nostryfikacja

Po wykonanej nostryfikacji rodowodu Twojego kota zostaje nadany numer rodowodu FPL, który ma postać:

(PL)FPL LO xxxxxx

(PL)FPL RX xxxxxx

Wypełniając jakikolwiek dokument hodowlany lub zgłaszając kota na wystawę, zawszę posługuj się numerem rodowodu FPL.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


2 people found this faq useful.

Na dzień 1.02.2023 r koszt wykonania nostryfikacji rodowodu oraz zarejestrowania kota w klubie wygląda następująco:

60 zł - nostryfikacja rodowodu

5 zł - rejestracja kota w klubie

Razem: 65 zł + koszty wysyłki (aktualne koszty wysyłki znajdziesz na stronie klubu w zakładce "opłaty").

Uwaga!

Na wniosku o wykonanie nostryfikacji jest możliwość zaznaczenia opcji "wydruk rodowodu na druku FPL". Zaznaczenie tej opcji wiąże się z dodatkową dopłatą, który wynosi 55zł. W cenie tej opłaty otrzymuje się wydruk rodowodu na druku FPL. Pamiętaj, że po wykonanej nostryfikacji otrzymasz z powrotem oryginał rodowodu, który wysłałaś do klubu wraz z potwierdzeniem wykonania nostryfikacji.

Koszt wykonania nostryfikacji razem z dodatkowym wydrukiem rodowodu FPL - 120 zł + koszty wysyłki.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


3 people found this faq useful.

Jeżeli Twój kot posiada rodowód, który NIE jest wydany przez FPL, to żeby zarejestrować kota w klubie, należy także wykonać nostryfikację rodowodu.

Do klubu wyślij (pocztą):

 1. Oryginał rodowodu.
 2. Wypełniony i podpisany wniosek o wykonanie nostryfikacji rodowodu (jest do pobrania tutaj).
 3.  Jeżeli na rodowodzie przeznaczonym do nostryfikacji kolory kotów nie są zapisane w kodach EMS, to taki rodowód należy przetłumaczyć, wykonując jego kopię (skan lub ksero) i na kopii przy każdym kocie wpisując jego kolor w kodzie EMS.
 4. Dołącz potwierdzenie wykonania wpłaty.

W przypadku problemów z wykonaniem tłumaczenia kolorów na kody EMS skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie przed wysłaniem dokumentów do klubu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


4 people found this faq useful.

Jeżeli wykonywałaś nostryfikację rodowodu dla swojego kota i po jej wykonaniu są błędy (np. przekręcona nazwa któregoś kota, brak tytułu któregoś kota, itd.), to musisz napisać reklamację.

Reklamacja powinna wyglądać w następujący sposób:

 1. Bierzemy czystą kartkę papieru, formatu A4.
 2. W lewym górnym rogu wpisujemy swoje dane adresowe.
 3. W prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę.
 4. Reklamację adresujemy do "Biuro Rodowodowe FPL"
 5. Poniżej, na środku piszemy "REKLAMACJA".
 6. Następnie w treści reklamacji wpisujemy które dane są niepoprawne i jaka powinna być poprawna forma, np. "W czwartym pokoleniu u kota xxxx xxxxx brakuje tytułu Inter Champion. Proszę o dopisanie. W drugim pokoleniu, u kota yyyyy yyyyyy niepoprawnie został wpisany przydomek kota. Prawidłowa nazwa kota to....".
 7. Pod treścią reklamacji podpisujemy się własnoręcznie.
 8. Dołączamy kopie np. rodowodu kota, na podstawie którego ma zostać wykonana korekta.

UWAGA!

Jeżeli błąd jest w potwierdzeniu wykonania nostryfikacji, to oryginał potwierdzenia trzeba zwrócić do klubu pocztą wraz z wnioskiem reklamacyjnym. Klub, po otrzymaniu dokumentów, wysyła je do Biura Rodowodowego FPL i po otrzymaniu przez klub poprawionych dokumentów, są odsyłane do właściciela.

UWAGA 2!

Jeżeli błąd powstał z winy Biura Rodowodowego FPL, to dokumenty są poprawiane bezpłatnie. Jeżeli jednak, błąd powstawał z winy hodowcy lub właściciela kota, to za poprawienie dokumentu jest naliczana ponowna opłata, którą należy uiścić na rachunek bankowy CCF.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Nie, transfer nie jest potrzebny.

Do wykonania nostryfikacji potrzebujesz tylko oryginału rodowodu, wniosku oraz tłumaczenia kolorów kotów na kody EMS (jeżeli są kolory kotów są zapisane w innym formacie niż kod EMS).

Poczytaj więcej o nostryfikacji, wybierając dział "nostryfikacja" lub wpisując "nostryfikacja" w wyszukiwarce na górze.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


1 people found this faq useful.

Wypełnianie dokumentów

Nie ma takiej możliwości.

Dokumenty hodowlane są wysyłane do Biura Rodowodowego FPL w każdy wtorek.

Jeżeli dostarczysz dokumenty do klubu do poniedziałku wieczór, to na 100% zostaną na drugi dzień wysłane do BR FPL i po ok. 2-3 tygodniach dokumenty wrócą wykonane do klubu, a następnie zostaną do Ciebie wysłany.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Wysłałaś dokumenty do klubu, zostały przyjęte, a na koncie klubowym są oznaczone jako "nieopłacone"?

Powodem jest brak dołączonego potwierdzenia wykonania wpłaty lub przelewu. Podeślij potwierdzenie mailem do klubu i pamiętaj, żeby w przyszłości do każdego dokumentu dołączyć od razu potwierdzenie wpłaty.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Zaloguj się do strefy klubowicza i w dziale "Status moich dokumentów / wszystkie" możesz sprawdzić jaki jest aktualny status dokumentów.

Jeżeli interesuje Ciebie opis statusów, wpisz w wyszukiwarce FAQ słowo "statusy".

Pamiętaj, że zawsze po otrzymaniu kompletnego dokumentu przez klub otrzymasz maila z informacją, że dokument został przyjęty (status "otrzymano") oraz informację o opłaceniu lub nieopłaceniu dokumentu oraz stan Twojego salda w klubie.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Po wykonanej nostryfikacji rodowodu Twojego kota zostaje nadany numer rodowodu FPL, który ma postać:

(PL)FPL LO xxxxxx

(PL)FPL RX xxxxxx

Wypełniając jakikolwiek dokument hodowlany lub zgłaszając kota na wystawę, zawszę posługuj się numerem rodowodu FPL.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


2 people found this faq useful.

Wypełniając dokumenty hodowlane, a w szczególności dokument miotu, należy zawsze wpisywać pełne kody EMS dla rodziców oraz kociąt.

Pełen kod EMS ma np. postać: MCO n 22

Trzy pierwsze, drukowane litery, to tzw. identyfikator rasy. Następna litera to oznaczenie koloru, a "22" to rodzaj pręgowania.

Pamiętaj! Zawsze wpisuj identyfikator rasy w kodzie EMS.

Kolor kota zapisany w taki sposób "n 22" -- jest niekompletny.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Wypełniając jakikolwiek dokument hodowlany lub zgłaszając kota na wystawę, posługuj się zawsze numerami rodowodów FPL, której mają jedną z dwóch postaci:

 1. (PL)FPL LO 12345
 2. (PL)FPL RX 12345

Jeżeli została wykonana nostryfikacja rodowodu Twojego kota, to także został nadany numer FPL, którym należy się posługiwać.

Uwaga!

Niedozwolone jest "skracanie" numer rodowodu FPL do postaci np. "LO 12345". Pełen numer rodowodu zawsze ma taką postać, jak wpisano na górze.

Numer rodowodu każdego zarejestrowanego kota znajduje się w strefie klubowicza, jest także na oryginale rodowodu. W przypadku rodowodu nostryfikowanego, numer znajduje się na wklejce, która jest na odwrocie rodowodu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

W przypadku, gdy wraz z wnioskiem nie jest wymagany oryginał rodowodu, dokumenty do klubu można dostarczyć na trzy sposoby:

 1. Wysłać oryginały pocztą lub kurierem.
 2. Wysłać skany dokumentów na maila klubowego.
 3. Dostarczyć osobiście.

W przypadku, gdy jest wymagany oryginał rodowodu (np. nostryfikacja), prosimy o dostarczenie dokumentów do klubu:

 1. Pocztą lub kurierem.
 2. Osobiście.

W wersji elektronicznej (skan) można dostarczyć do klubu następujące typy dokumentów:

 1. Dokument miotu.
 2. Wniosek o zatwierdzenie tytułu (wraz z wymaganymi załącznikami).
 3. Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego.
 4. Zgłoszenie kota na wystawę zagraniczną.
 5. W niektórych przypadkach - skan rodowodu kota.
 6. Wniosek o wydanie transferu.

Wszystkie dokumenty wysyłane do klubu muszą posiadać własnoręczny podpis.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Korekta danych kota służy do: zmiany koloru, zmiany płci, zmiany lub dodania numer chipa.

Druk "korekta danych kota" wypełnia się w następujący sposób:

 1. Po lewej stronie należy wpisać wszystkie aktualne dane z rodowodu.
 2. Po prawej stronie wpisuje się tylko te dane, które ulegają zmianie.

Przykład:

 1. Zmieniamy kolor kota. Po prawej stronie wpisujemy tylko nowy kolor w kodzie EMS.
 2. Zmieniamy numer chipa (np. gdy stary chip przestał działać). Po lewej stronie muszą być wpisane wszystkie dane kota, łącznie ze "starym" (już nie działającym) numerem chipa, a po prawej stronie wpisujemy tylko nowy numer chipa. W miejscu na uzasadnienie wpisujemy krótko, dlaczego zmieniany jest numer chipa.
 3. Dodajemy numer chipa (gdy kot został przez nas zachipowany). Po lewej stronie wpisujemy wszystkie dane kota ale BEZ numer chipa, po prawej stronie wpisuje się tylko sam numer chipa.
 4. Zmieniamy płeć kociaka. Po prawej stronie wpisujemy nowe oznaczenie płci. Można też wyjątkowo zmienić imię kociaka. Nowe imię należy wpisać w uzasadnieniu, np. W związku z błędnym oznaczeniem płci kociaka/kota proszę o zmianę imienia na: XXXXX.

W miejscu na dane właściciela, wpisujemy swoje kompletne dane adresowe, łącznie z kodem pocztowym przy nazwie miejscowości oraz oczywiście nazwę ulicy, numer domu i mieszkania.

Nie zapominamy o najważniejszym -- podpisaniu się na dokumencie (odręcznie).

Dokument wysyłamy do klubu.

Uwaga!

Jeżeli zmieniasz np. kolor kota i chcesz wymienić rodowód FPL na nowy, to musisz odesłać oryginał rodowodu i dokonać opłaty za wymianę rodowodu. Do koperty włóż: wypełniony i podpisany wniosek, oryginał rodowodu, potwierdzenie wykonania opłaty za wymianę rodowodu.

Jeżeli zmieniasz kolor kota, zmieniasz lub dodajesz chipa i nie chcesz wymieniać rodowodu, to możesz wysłać tylko sam wniosek do klubu (pocztą lub skan).

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

W celu zmiany koloru kota, wypełnij druk "korekta danych kota".

Jeżeli kot nie posiada Twojego przydomka hodowlanego, to do zmiany będzie potrzebna kopia zmiany koloru z wystawy.

Dla kotów z własnym przydomkiem (urodzonych w Twojej hodowli) można zmienić kolor bez zmiany koloru z wystawy.

Druk "korekta danych kota" wypełnia się w następujący sposób:

 1. Po lewej stronie należy wpisać wszystkie aktualne dane z rodowodu.
 2. Po prawej stronie wpisuje się tylko te dane, które ulegają zmianie.

Przykład:

 1. Zmieniamy kolor kota. Po prawej stronie wpisujemy tylko nowy kolor w kodzie EMS.
 2. Zmieniamy numer chipa (np. gdy stary chip przestał działać). Po lewej stronie muszą być wpisane wszystkie dane kota, łącznie ze "starym" (już nie działającym) numerem chipa, a po prawej stronie wpisujemy tylko nowy numer chipa. W miejscu na uzasadnienie wpisujemy krótko, dlaczego zmieniany jest numer chipa.
 3. Dodajemy numer chipa (gdy kot został przez nas zachipowany). Po lewej stronie wpisujemy wszystkie dane kota ale BEZ numer chipa, po prawej stronie wpisuje się tylko sam numer chipa.
 4. Zmieniamy płeć kociaka. Po prawej stronie wpisujemy nowe oznaczenie płci. Można też wyjątkowo zmienić imię kociaka. Nowe imię należy wpisać w uzasadnieniu, np. W związku z błędnym oznaczeniem płci kociaka/kota proszę o zmianę imienia na: XXXXX.

W miejscu na dane właściciela, wpisujemy swoje kompletne dane adresowe, łącznie z kodem pocztowym przy nazwie miejscowości oraz oczywiście nazwę ulicy, numer domu i mieszkania.

Nie zapominamy o najważniejszym -- podpisaniu się na dokumencie (odręcznie).

Dokument wysyłamy do klubu.

Uwaga!

Jeżeli zmieniasz np. kolor kota i chcesz wymienić rodowód FPL na nowy, to musisz odesłać oryginał rodowodu i dokonać opłaty za wymianę rodowodu. Do koperty włóż: wypełniony i podpisany wniosek, kopię zmiany koloru z wystawy. oryginał rodowodu, potwierdzenie wykonania opłaty za wymianę rodowodu.

Jeżeli zmieniasz kolor kota, zmieniasz lub dodajesz chipa i nie chcesz wymieniać rodowodu, to możesz wysłać tylko sam wniosek do klubu (pocztą lub skan) oraz kopię raportu sędziowskiego o zmianie koloru.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Obowiązki członka Cat Club Feniks

Nie ma takiej możliwości.

Składkę opłaca się w całości, w terminie do 31 stycznia za dany rok kalendarzowy.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Tak. Według obowiązujących przepisów (regulamin hodowlany FIFe) kotka hodowlana może mieć maksymalnie 3 mioty w przeciągu 24 miesięcy.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Termin opłacenia składki członkowskiej wynosi do 31 stycznia danego roku.

Pamiętaj, że dokumenty hodowlane są wysyłane i realizowane wyłącznie dla członków, którzy mają opłaconą składkę członkowską.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Tak, jak najbardziej. Można dokonać jednego, zbiorczego przelewu lub rozdzielić wpłaty tak, żeby za każdą czynność była osobna wpłata.

Pamiętaj proszę, żeby w tytule wpłaty lub przelewu dokładnie opisać za co dokonywana jest wpłata, np. "3 rodowody "C" Moja_nazwa_przydomka, rej. kota, składka członkowska 2017".

lub

"nostryfikacja imię_kota_z_przydomkiem, dyplom imię_kota_z_przydomkiem".

Pamiętaj, żeby słowa "imię_kota_z_przydomkiem" zastapić imieniem kota, za którego dokonywana jest wpłata. Tak samo zrób z "moja_nazwa_przydomka" -- wpisujesz w to miejsce swoją nazwę przydomka hodowlanego.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Konsekwencją przekroczenia limitu miotów jest zawsze wyższa cena za jeden rodowód. Im większe jest przekroczenie czasu na zgłoszenie miotu, tym większa opłata za każdy rodowód dla kociaka z miotu.

W zależności też od powodu przekroczenia limitu możesz liczyć się z:

 1. Otrzymaniem upomnienia.
 2. Skreśleniem z listy członków CCF.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Przydomek hodowlany

Tak.

Wypełnij wniosek, podpisz się, zeskanuj i podeślij na maila CCF.

Możesz też wysłać wniosek tradycyjną metodą -- zapakuj wniosek do koperty i wyślij na adres klubu pocztą.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


2 people found this faq useful.

Średni czas oczekiwania na zarejestrowanie przydomka hodowlanego to 3-8 tygodni.

Przydomki hodowlane są rejestrowane w FIFe i nie mamy możliwości skrócenia czasu oczekiwania na ich zarejestrowanie.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


1 people found this faq useful.

Nie ma takiej możliwości.

Nazwy zarejestrowanego przydomka hodowlanego nie można już zmienić.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Podstawowe pytania

Procedura przystąpienia do Cat Club Feniks opisana jest tutaj. Link znajduje się także na głównej stronie klubu, po prawej stronie.

W pierwszej kolejności wykonaj punkty od 1 do 3, następnie poczekaj na decyzję Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków i jeżeli będzie pozytywna, to wykonaj pozostałe punkty. W mailu, który otrzymasz od klubu także będzie zawarta informacja co masz dalej zrobić.

Nie wpłacaj pieniędzy za składkę i/lub inne dokumenty do czasu, aż nie uzyskasz pozytywnej decyzji.

Jesteśmy stowarzyszeniem, który ze swoimi członkami kontaktuje się głównie przez internet (e-mail), więc musisz posiadać konto mailowe.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Wszystkie opłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy stowarzyszenia, opisując dokładnie przelewy lub wpłaty.

Wysokość opłat oraz dane rachunku znajdują się na stronie klubu, dział "O klubie / opłaty".

Dokonując opłaty za kilka rzeczy (np. składka, rejestracja kota, przydomek hodowlany) wpłaty można dokonać kilkoma osobnymi przelewami lub jednym wspólnym, sumując wysokość opłat.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Klub działa od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9:00 do 22:00.

Proszę wziąć pod uwagę, że członkowie Zarządu pracują zawodowo codziennie pomiędzy 9:00 a 17:00. Można w tych godzinach spróbować się z nami skontaktować telefonicznie, jednak nie zawsze możemy wtedy odebrać telefonu. W przypadku gdy nie odbieramy, prosimy odczekać 5-10-15 minut lub dowolną, inną ilość minut 🙂 i spróbować ponownie.

W sprawach bardzo pilnych, można też kontaktować się z nami w niedzielę.

-=-

Na maile odpowiadamy na bieżąco. Jednakże, ze względu na bardzo dużą ilość maili od członków może się tak zdarzyć, że nie otrzymasz odpowiedzi. Wyślij wtedy maila ponownie.

Jeżeli wysłałaś dokument do klubu (pocztą lub skan) i wszystko jest w porządku, to po jego przyjęciu przez klub otrzymasz maila oraz dokument będzie widoczny w strefie klubowicza.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Add A New FAQ Question !

+ = Verify Human or Spambot ?