Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Jak przystąpić do Cat Club Feniks?

Poniżej opisana jest procedura rejestracji w naszym stowarzyszeniu.
Prosimy o jej przestrzeganie, żeby usprawnić cały proces.

W razie pytań lub niejasności zachęcamy przed wysłaniem dokumentów do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Żeby zostać członkinią lub członkiem stowarzyszenia Cat Club Feniks:

1. Wypełnij i własnoręcznie podpisz deklarację członkowską.

DRUK DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

Uwaga: jeżeli przystępujesz do CCF z inną osobą (np. małżonkiem, siostrą, itd.) to każda osoba musi wypełnić i podpisać osobny druk deklaracji członkowskiej.

2. Skan deklaracji członkowskiej (lub zdjęcie dobrej jakości) wyślij pod adres ccf@catclubfeniks.pl

3. Poczekaj na pozytywną decyzję Zarządu o możliwości przystąpienia do Cat Club Feniks.

4. Po jej otrzymaniu wyślij pocztą pod adresem stowarzyszenia następujące dokumenty:

a) wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską (obydwie strony, na każdej złóż swój podpis);
b) wypełniony i podpisany druk zgłoszenia danych osobowych do FPL
UWAGA: dla każdej osoby musi być wypełniony osobny druk.

c) oryginały rodowodów swoich kotów;
UWAGA: jeżeli rodowód jest wydany przez FPL (Felis Polonia), to możesz do klubu wysłać tylko kserokopię. Dla wszystkich innych rodowodów wymagane jest przesłanie oryginału oraz wniosku o wykonanie nostryfikacji.

d) dołącz wnioski o wykonanie nostryfikacji (jeżeli rodowodów nie wystawiła federacja FPL);
e) możesz dołączyć wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego (zapoznaj się z zasadami rejestracji przydomka na poniższej stronie);
f) zaświadczenie z poprzedniego klubu FPL (jeżeli byłaś / byłeś członkiem jakiegoś) o rozliczeniu się ze składek i opłat za dokumenty;
g) zaświadczenie od lekarza weterynarii dla każdego kocura o tym, że oba jego jądra prawidłowo zstąpiły do worka mosznowego (zgodnie z regulaminem hodowlanym FIFe - 3.2);
h) na konto klubu wpłać składkę wpisową, składkę członkowską i opłaty za pozostałe dokumenty zgodnie z cennikiem, a kopię wykonania przelewu lub wpłaty dołącz do dokumentów.

Nowi członkowie przystępujący do stowarzyszenia od 1 lipca do 30 września opłacają tylko połowę należnej składki (indywidualna - 40 zł, rodzinna - 45 zł).
Przystępujący od 1 października do 30 listopada opłacają 1/4 składki (indywidualna - 20 zł, rodzinna - 22,50 zł).
Przystępujący od 1 grudnia opłacają składkę za grudzień w wysokości: indywidualna - 10 zł, rodzinna - 11 zł.

Do ww. opłat należy doliczyć składkę wpisową w wysokości 40 zł.

Wszystkie dokumenty prosimy wysłać listem poleconym priorytetowym pod adres:

Cat Club Feniks
Piotr Sawicki
ul. E. Plater 1
48-100 Głubczyce

O przyjęciu w poczet członków CCF informujemy drogą mailową.
Oryginały rodowodów kotów odsyłane są w kilka dni po dokonaniu rejestracji kotów w klubie listem poleconym.

Żeby zostać członkiem naszego stowarzyszenia, trzeba mieć adres mailowy i oczywiście regularnie sprawdzać pocztę.
Tą właśnie drogą komunikujemy się z naszymi członkami i wysyłamy wszystkie informacje klubowe.

Po zarejestrowaniu otrzymuje się e-mail'a z linkiem aktywującym dostęp do strefy klubowicza.
Obowiązkiem nowego członka jest aktywowanie dostępu i sprawdzenie czy wszystkie dane osobowe oraz dane zarejestrowanych kotów zgadzają się.

Osoby nie będące członkiem CCF, które dokonały wpłaty na rachunek bankowy CCF za składkę członkowską i/lub opłaty za dokumenty hodowlane:

a) bez uzyskania pozytywnej decyzji w sprawie przystąpienia do naszego stowarzyszenia

lub

b) w przypadku rezygnacji z chęci pozostania członkiem

wpłacona kwota jest zwracana, pomniejszona o koszty manipulacyjne w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych). Zwrot wykonywany jest po otrzymaniu na adres e-mail numeru rachunku bankowego wraz z pełnymi danymi adresowymi, wymaganymi do wykonania przelewu bankowego.

Zobacz również:

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO CAT CLUB FENIKS?