Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Dofinansowania do badań do badań DNA, echa serca oraz kursów Pawpeds

Łącznie udzieliliśmy

dofinansowań dla

403 kotów

na kwotę 32 930 zł
(aktualizacja: 30.08.2022 r.)

Członkowie Cat Club Feniks mogą ubiegać się o dofinansowanie badań genetycznych, USG serca i badanie słuchu (test BAER) dla swoich kotów hodowlanych zarejestrowanych w Cat Club Feniks.

Dofinansowywany jest także kurs PawPeds.


Dofinansowanie badań genetycznych, USG (echo) serca oraz badanie słuchu – test BAER

dla kotów członków Cat Club Feniks


Dofinansowanie uczestnictwa w kursach PawPeds

dla członków Cat Club Feniks

Serdecznie zachęcamy do pogłębiania wiedzy o kotach i hodowli poprzez uczestnictwo w kursach organizowanych przez PawPeds.
Na kurs składają się trzy poziomy (G1, G2, G3), w trakcie których uczestnicy zdobywają wiedzę na temat anatomii i fizjologii kotów, chorób,
żywienia, przepisów i regulaminów hodowlanych, genetyki kolorów, genetyki populacji i wielu innych tematów przydatnych w powadzeniu
hodowli kotów rasowych. Kursy prowadzone są w kilku językach, a od niedawna również w języku polskim.
Zapisy odbywają się poprzez stronę:

PAWPEDS

Zapoznaj się z regulaminem udzielania dofinansowań przez wysłaniem dokumentów do klubu. W przypadku pytań, skontaktuj się z Dorotą mailowo: dorota@catclubfeniks.pl lub telefonicznie: 604 591 962.

Dofinansowania do badań

Zgodnie z regulaminem udzielania dofinansowań, składka członkowska musi być opłacona na co najmniej 8 miesięcy do przodu od dnia złożenia wniosku.

Oznacza to, że jeżeli występujesz o dofinansowanie od stycznia do kwietnia to musisz mieć opłaconą składkę członkowską za bieżący rok. Jeżeli o dofinansowanie ubiegasz się od maja do grudnia, to musisz posiadać opłaconą składkę także za przyszły rok.

Piotr Sawicki   11 października 2017  


1 people found this faq useful.

Do klubu należy dostarczyć pocztą lub kurierem następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany wniosek.
  2. Kopie wymaganych badań lub kopię certyfikatów.
  3. Oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania opłaty (rachunek, paragon, potwierdzenie przelewu).

Wszystkie dokumenty należy przesłać do klubu w formie pisemnej. Dokumenty przesłane w formie skanu nie są akceptowane.

Zapoznaj się z regulaminem udzielania dofinansowań przez wysłaniem dokumentów do klubu. W przypadku pytań, skontaktuj się z Dorotą mailowo: dorota@catclubfeniks.pl lub telefonicznie: 604 591 962.

Piotr Sawicki   11 października 2017  


Be the first person to like this faq.

Dofinansowywane są kursy PawPeds, badania genetyczne oraz USG (echo) serca.

Badania genetyczne:

– HCM (koty: MCO, RAG)
– GM2, HD, HK (koty: BUR)
– PRA (koty: ABY, SOM, OCI)
– SMA (koty: MCO)
– GSD IV (koty: NFO)
– PKD (koty: PER, EXO)
– PKdef (koty: ABY, BEN, MAU, MCO, NFO, SIB, SIN, SOM).

USG serca dla ras:

PER, BEN, SBI, DRX, MCO, NFO, SIB, NEM, BSH, SPH, RAG

Kurs PawPeds:

Poziom G1, dofinansowanie w wysokości 100 zł
Poziom G2, dofinansowanie w wysokości 150 zł
Poziom G3, dofinansowanie w wysokości 250 zł.

Szczegóły dofinansowań podane są w regulaminach.

Piotr Sawicki   11 października 2017  


4 people found this faq useful.