Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Krótko o rejestracji kotów w klubie

Procedura rejestracji kota w klubie opisana jest w Regulaminie rejestracji kotów, który znajduje się w dziale "Regulaminy".

W skrócie:

 1. Jeżeli kot posiada rodowód FPL, to wysyłasz skan rodowodu lub wyraźne zdjęcie na maila klubowego wraz z potwierdzeniem wpłaty lub kserokopię rodowodu pocztą wraz z potwierdzeniem wpłaty.
 2. W przypadku gdy posiadasz nadpłatę w klubie wystarczy wysłać skan lub zdjęcie rodowodu na maila klubowego i informacja wysłana do nas o tym, że opłata za rejestrację ma być pobrana z nadpłaty.
 3. Możliwe jest dokonanie opłaty przez system online (szybkie płatności) w strefie klubowicza. Wysyłając rodowód należy nas poinformować o chęci zapłacenia szybkim przelewem online.
 4. Jeżeli rodowód NIE jest wydany przez FPL, to wymagana jest nostryfikacja. Pobierasz wniosek o wykonanie nostryfikacji i razem z oryginałem rodowodu oraz potwierdzeniem wykonania wpłaty wysyłasz wszystko pocztą lub przesyłką kurierską na adres klubu.

Zapoznaj się z regulaminem rejestracji kotów. Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

W przypadku wysłania oryginału rodowodu do klubu do kosztu rejestracji kota należy doliczyć opłatę za odesłanie rodowodu.

Nie rejestrujemy kotów, których właściciel razem z kopią rodowodu FPL nie dostarczył potwierdzenia wykonania opłaty za zarejestrowanie kota.

Poniżej znajduje się FAQ w którym znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące procedury rejestrowania kotów w klubie oraz wykonywania nostryfikacji.

Nostryfikacja

Jeżeli Twój kot posiada rodowód, który NIE jest wydany przez FPL, to żeby zarejestrować kota w klubie, należy także wykonać nostryfikację rodowodu.

Do klubu wyślij (pocztą):

 1. Oryginał rodowodu.
 2. Wypełniony i podpisany wniosek o wykonanie nostryfikacji rodowodu (jest do pobrania tutaj).
 3.  Jeżeli na rodowodzie przeznaczonym do nostryfikacji kolory kotów nie są zapisane w kodach EMS, to taki rodowód należy przetłumaczyć, wykonując jego kopię (skan lub ksero) i na kopii przy każdym kocie wpisując jego kolor w kodzie EMS.
 4. Dołącz potwierdzenie wykonania wpłaty.

W przypadku problemów z wykonaniem tłumaczenia kolorów na kody EMS skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie przed wysłaniem dokumentów do klubu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


4 people found this faq useful.

Na dzień 1.02.2023 r koszt wykonania nostryfikacji rodowodu oraz zarejestrowania kota w klubie wygląda następująco:

60 zł - nostryfikacja rodowodu

5 zł - rejestracja kota w klubie

Razem: 65 zł + koszty wysyłki (aktualne koszty wysyłki znajdziesz na stronie klubu w zakładce "opłaty").

Uwaga!

Na wniosku o wykonanie nostryfikacji jest możliwość zaznaczenia opcji "wydruk rodowodu na druku FPL". Zaznaczenie tej opcji wiąże się z dodatkową dopłatą, który wynosi 55zł. W cenie tej opłaty otrzymuje się wydruk rodowodu na druku FPL. Pamiętaj, że po wykonanej nostryfikacji otrzymasz z powrotem oryginał rodowodu, który wysłałaś do klubu wraz z potwierdzeniem wykonania nostryfikacji.

Koszt wykonania nostryfikacji razem z dodatkowym wydrukiem rodowodu FPL - 120 zł + koszty wysyłki.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


3 people found this faq useful.

Nie, transfer nie jest potrzebny.

Do wykonania nostryfikacji potrzebujesz tylko oryginału rodowodu, wniosku oraz tłumaczenia kolorów kotów na kody EMS (jeżeli są kolory kotów są zapisane w innym formacie niż kod EMS).

Poczytaj więcej o nostryfikacji, wybierając dział "nostryfikacja" lub wpisując "nostryfikacja" w wyszukiwarce na górze.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


1 people found this faq useful.

Po wykonanej nostryfikacji rodowodu Twojego kota zostaje nadany numer rodowodu FPL, który ma postać:

(PL)FPL LO xxxxxx

(PL)FPL RX xxxxxx

Wypełniając jakikolwiek dokument hodowlany lub zgłaszając kota na wystawę, zawszę posługuj się numerem rodowodu FPL.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


2 people found this faq useful.

Jeżeli wykonywałaś nostryfikację rodowodu dla swojego kota i po jej wykonaniu są błędy (np. przekręcona nazwa któregoś kota, brak tytułu któregoś kota, itd.), to musisz napisać reklamację.

Reklamacja powinna wyglądać w następujący sposób:

 1. Bierzemy czystą kartkę papieru, formatu A4.
 2. W lewym górnym rogu wpisujemy swoje dane adresowe.
 3. W prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę.
 4. Reklamację adresujemy do "Biuro Rodowodowe FPL"
 5. Poniżej, na środku piszemy "REKLAMACJA".
 6. Następnie w treści reklamacji wpisujemy które dane są niepoprawne i jaka powinna być poprawna forma, np. "W czwartym pokoleniu u kota xxxx xxxxx brakuje tytułu Inter Champion. Proszę o dopisanie. W drugim pokoleniu, u kota yyyyy yyyyyy niepoprawnie został wpisany przydomek kota. Prawidłowa nazwa kota to....".
 7. Pod treścią reklamacji podpisujemy się własnoręcznie.
 8. Dołączamy kopie np. rodowodu kota, na podstawie którego ma zostać wykonana korekta.

UWAGA!

Jeżeli błąd jest w potwierdzeniu wykonania nostryfikacji, to oryginał potwierdzenia trzeba zwrócić do klubu pocztą wraz z wnioskiem reklamacyjnym. Klub, po otrzymaniu dokumentów, wysyła je do Biura Rodowodowego FPL i po otrzymaniu przez klub poprawionych dokumentów, są odsyłane do właściciela.

UWAGA 2!

Jeżeli błąd powstał z winy Biura Rodowodowego FPL, to dokumenty są poprawiane bezpłatnie. Jeżeli jednak, błąd powstawał z winy hodowcy lub właściciela kota, to za poprawienie dokumentu jest naliczana ponowna opłata, którą należy uiścić na rachunek bankowy CCF.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Rejestracja kota

Jeżeli kot ma wydany rodowód przez FPL [Felis Polonia], to w celu jego rejestracji w klubie:

 1. Wyślij do klubu rodowód w postaci (wybierz a, b lub c)
  a) Oryginał rodowodu
  b) ksero rodowodu
  c) skan rodowodu
 2. Dokonaj opłaty za rejestrację kota - 5zł/kot.
 3. Jeżeli wysyłasz oryginał rodowodu lub ksero pocztą, koniecznie dołącz potwierdzenie wykonana wpłaty za rejestrację oraz krótką informację, że chodzi o rejestrację kota w klubie.
 4. Jeżeli wysyłasz skan rodowodu mailem, dołącz do maila potwierdzenie wykonania wpłaty lub przelewu oraz napisz, że chodzi o rejestrację kota w klubie.

Po otrzymaniu przesyłki z rodowodem oraz potwierdzenia wykonania wpłaty kot zostanie zarejestrowany w klubie, a oryginał rodowodu zwrócony listem poleconym w przeciągu kilku dni. Pamiętaj o doliczeniu kosztów wysyłki w przypadku wysyłki oryginału rodowodu do klubu.

Po otrzymaniu skanu rodowodu kot zostanie zarejestrowany w klubie pod warunkiem dokonania opłaty za jego rejestrację oraz dostarczenia potwierdzenia wykonania wpłaty.

Po zarejestrowaniu, kot będzie widoczny na liście zarejestrowanych kotów.

Uwaga!

Jeżeli Twój kot posiada rodowód, który nie jest wydany przez FPL -- poszukaj w FAQ wyrażenia "nostryfikacja".

Regulamin rejestracji kotów w CCF znajduje się na stronie klubu, tutaj.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


1 people found this faq useful.

Jeżeli Twój kot jest kastratem i ma wydany rodowód przez FPL [Felis Polonia], to w celu jego rejestracji w klubie:

Wersja 1.

 1. Wyślij oryginał rodowodu do klubu pocztą.
 2. Dokonaj opłaty za rejestrację kota - 5zł/kot.
 3. Do koperty dołącz także potwierdzenie wykonania wpłaty.

Wersja 2

 1. Wyślij kserokopię rodowodu do klubu pocztą.
 2. Alternatywnie - wyślij skan rodowodu na maila klubowego.
 3. Nie wpłacaj pieniędzy za rejestrację, ponieważ rejestracja kastrata na podstawie kopii rodowodu lub skanu jest bezpłatna.

Uwaga!

W przypadku wybrania wersji 2, zdecyduj się tylko na jedną formę wysyłki. Nigdy nie wysyłaj do klubu zdublowanych wniosków, rodowodów, itd. (np. jednocześnie skan na maila i kopie/oryginały pocztą).

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Wyślij do klubu mailem wszystkie dane swojego kota, które posiadasz. 🙂

Niezbędne dane to: imię, rodzaj sierści (krótka lub długa), kolor, płeć, numer chipa (jeżeli posiada).

Rejestracja jest bezpłatna.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Wyślij maila z prośbą o wyrejestrowanie kota z klubu, podając jego pełną nazwę [imię i przydomek].

Nie zapomnij podpisać się w mailu imieniem i nazwiskiem.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Jeżeli Twój kot był zarejestrowany jako kot hodowlany i chciałbyś zmienić status kota na "kastrat", to wystarczy jak napiszesz maila do klubu z prośbą o zmianę statusu kota, podając pełną nazwę kota [imię i przydomek].

Nie zapomnij podpisać się imieniem i nazwiskiem w mailu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


Be the first person to like this faq.

Jeżeli Twój kot posiada rodowód, który NIE jest wydany przez FPL, to żeby zarejestrować kota w klubie, należy także wykonać nostryfikację rodowodu.

Do klubu wyślij (pocztą):

 1. Oryginał rodowodu.
 2. Wypełniony i podpisany wniosek o wykonanie nostryfikacji rodowodu (jest do pobrania tutaj).
 3.  Jeżeli na rodowodzie przeznaczonym do nostryfikacji kolory kotów nie są zapisane w kodach EMS, to taki rodowód należy przetłumaczyć, wykonując jego kopię (skan lub ksero) i na kopii przy każdym kocie wpisując jego kolor w kodzie EMS.
 4. Dołącz potwierdzenie wykonania wpłaty.

W przypadku problemów z wykonaniem tłumaczenia kolorów na kody EMS skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie przed wysłaniem dokumentów do klubu.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


4 people found this faq useful.

Na dzień 1.02.2023 r koszt wykonania nostryfikacji rodowodu oraz zarejestrowania kota w klubie wygląda następująco:

60 zł - nostryfikacja rodowodu

5 zł - rejestracja kota w klubie

Razem: 65 zł + koszty wysyłki (aktualne koszty wysyłki znajdziesz na stronie klubu w zakładce "opłaty").

Uwaga!

Na wniosku o wykonanie nostryfikacji jest możliwość zaznaczenia opcji "wydruk rodowodu na druku FPL". Zaznaczenie tej opcji wiąże się z dodatkową dopłatą, który wynosi 55zł. W cenie tej opłaty otrzymuje się wydruk rodowodu na druku FPL. Pamiętaj, że po wykonanej nostryfikacji otrzymasz z powrotem oryginał rodowodu, który wysłałaś do klubu wraz z potwierdzeniem wykonania nostryfikacji.

Koszt wykonania nostryfikacji razem z dodatkowym wydrukiem rodowodu FPL - 120 zł + koszty wysyłki.

Piotr Sawicki   19 lipca 2017  


3 people found this faq useful.