Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Rezygnacja z członkostwa w Cat Club Feniks

Rezygnacja z członkostwa w Cat Club Feniks

Poniżej znajduje się opis rezygnacji z członkostwa w CCF

  1. Pobierz druk rezygnacji z członkostwa lub napisz rezygnację odręcznie.
  2. Druk wypełnij czytelnie.
  3. Czytelnie podpisz się na druku. Jeżeli hodowlę prowadziłaś razem z drugą osobą, to każda osoba wypełnią swoją własną rezygnację.
  4.  Wypełniony i podpisany dokument wyślij pocztą na adres siedziby stowarzyszenia, zgodnie z §11 p.1a statutu CCF.   

    §11. p. 1a Statutu Cat Club Feniks
    [Rezygnacja o której mowa w §11 ust.1 wymaga formy pisemnej. Rezygnacja powinna być złożona przez członka w siedzibie Stowarzyszenia lub wysłana pocztową przesyłką poleconą].

  5. Po wpłynięciu rezygnacji do siedziby stowarzyszenia, drogą mailową otrzymasz potwierdzenie skreślenia z listy członków Cat Club Feniks.

Strony powiązane: