Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Rezygnacja z członkostwa w Cat Club Feniks

Rezygnacja z członkostwa w Cat Club Feniks

Poniżej znajduje się opis rezygnacji z członkostwa w CCF

  1. Pobierz druk rezygnacji z członkostwa lub napisz rezygnację odręcznie.
  2. Druk wypełnij czytelnie.
  3. Czytelnie podpisz się na druku. Jeżeli hodowlę prowadziłaś razem z drugą osobą, to każda osoba wypełnią swoją własną rezygnację.
  4.  Wypełniony i podpisany dokument wyślij pocztą na adres siedziby stowarzyszenia lub zeskanuj i prześlij na e-mail klubu.

 

Strony powiązane: