Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Kiedy można dokonać zgłoszenia miotu online?

Zgłoszenia online może dokonać każdy członek CCF, jeżeli:

 1. Rodzice miotów są własnością członka CCF i obydwoje są zarejestrowani w klubie
 2. Matka miotu jest zarejestrowana w CCF, a ojcem miotu jest kocur, którego właściciel należy do klubu zrzeszonego w FPL, który akceptuje zgłoszenia miotów online.
 3. Matka miotu jest zarejestrowana w CCF, a właścicielem kocura jest osoba, która nie należy do FPL (np. wszystkie kluby WCF, jak PZF, SKR, IBSCC, itd.).

  W takim przypadku należy obowiązkowo do zgłoszenia miotu online dołączyć:
  a) potwierdzony dokument miotu przez klub, do którego należy właściciel kocura (dokument musi być także odręcznie podpisany przez wł. kocura),
  b) czytelną kopię rodowodu ojca kociąt,
  c) jeżeli ojciec kociąt posiada tytuł CH lub wyższy to kopię dyplomu (skan) potwierdzającego zatwierdzenie tytułu.