Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Otrzymałam rodowody kociąt ale są w nich błędy. Jak je poprawić?

Jeżeli otrzymałaś rodowody dla swoich kociąt i zauważyłaś, że są błędy (np. przekręcona nazwa któregoś kota, brak tytułu któregoś kota, itd.), to musisz napisać reklamację.

Reklamacja powinna wyglądać w następujący sposób:

  1. Bierzemy czystą kartkę papieru, formatu A4.
  2. W lewym górnym rogu wpisujemy swoje dane adresowe.
  3. W prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę.
  4. Reklamację adresujemy do "Biuro Rodowodowe FPL"
  5. Poniżej, na środku piszemy "REKLAMACJA".
  6. Następnie w treści reklamacji wpisujemy gdzie jest błąd i jaka powinna być poprawna forma, np. "Niepoprawnie wpisano imię kota xxxxx. Prawidłowa nazwa kota to....".
  7. Pod treścią reklamacji podpisujemy się własnoręcznie.
  8. Dołączamy oryginał rodowodu kota, którego dotyczy reklamacja.
  9. Dobrze jest także załączyć kopię dokumentu miotu, na podstawie którego zostały wystawione reklamowane rodowody.

UWAGA!

Klub, po otrzymaniu dokumentów, wysyła je do Biura Rodowodowego FPL i po otrzymaniu przez klub poprawionych dokumentów, są odsyłane do właściciela.

UWAGA 2!

Jeżeli błąd powstał z winy Biura Rodowodowego FPL, to dokumenty są poprawiane bezpłatnie. Jeżeli jednak, błąd powstawał z winy hodowcy lub właściciela kota, to za poprawienie dokumentu jest naliczana ponowna opłata, którą należy uiścić na rachunek bankowy CCF z góry, dołączając do przesyłki wydruk potwierdzenia wykonania wpłaty lub przelewu na konto CCF.

Biuro Rodowodowe FPL sprawdza jak wyglądał zapis danych w dokumencie miotu i jeżeli błąd powstał w winy BR FPL, to jest poprawiany bezpłatnie.

Bezpłatnej reklamacji nie podlegają błędy powstałe na wskutek niestarannego i/lub nieczytelnie wypełnionych dokumentów miotów.