Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

W jaki sposób wypełnić druk "korekta danych kota"?

Korekta danych kota służy do: zmiany koloru, zmiany płci, zmiany lub dodania numer chipa.

Druk "korekta danych kota" wypełnia się w następujący sposób:

  1. Po lewej stronie należy wpisać wszystkie aktualne dane z rodowodu.
  2. Po prawej stronie wpisuje się tylko te dane, które ulegają zmianie.

Przykład:

  1. Zmieniamy kolor kota. Po prawej stronie wpisujemy tylko nowy kolor w kodzie EMS.
  2. Zmieniamy numer chipa (np. gdy stary chip przestał działać). Po lewej stronie muszą być wpisane wszystkie dane kota, łącznie ze "starym" (już nie działającym) numerem chipa, a po prawej stronie wpisujemy tylko nowy numer chipa. W miejscu na uzasadnienie wpisujemy krótko, dlaczego zmieniany jest numer chipa.
  3. Dodajemy numer chipa (gdy kot został przez nas zachipowany). Po lewej stronie wpisujemy wszystkie dane kota ale BEZ numer chipa, po prawej stronie wpisuje się tylko sam numer chipa.
  4. Zmieniamy płeć kociaka. Po prawej stronie wpisujemy nowe oznaczenie płci. Można też wyjątkowo zmienić imię kociaka. Nowe imię należy wpisać w uzasadnieniu, np. W związku z błędnym oznaczeniem płci kociaka/kota proszę o zmianę imienia na: XXXXX.

W miejscu na dane właściciela, wpisujemy swoje kompletne dane adresowe, łącznie z kodem pocztowym przy nazwie miejscowości oraz oczywiście nazwę ulicy, numer domu i mieszkania.

Nie zapominamy o najważniejszym -- podpisaniu się na dokumencie (odręcznie).

Dokument wysyłamy do klubu.

Uwaga!

Jeżeli zmieniasz np. kolor kota i chcesz wymienić rodowód FPL na nowy, to musisz odesłać oryginał rodowodu i dokonać opłaty za wymianę rodowodu. Do koperty włóż: wypełniony i podpisany wniosek, oryginał rodowodu, potwierdzenie wykonania opłaty za wymianę rodowodu.

Jeżeli zmieniasz kolor kota, zmieniasz lub dodajesz chipa i nie chcesz wymieniać rodowodu, to możesz wysłać tylko sam wniosek do klubu (pocztą lub skan).