Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Zgubiłem lub zniszczyłem oryginał rodowodu. Czy otrzymam kopię?

W przypadku zgubienia lub zniszczenia oryginału rodowodu można wystąpić do Biura Rodowodowego FPL o wydanie duplikatu rodowodu.

Duplikat wydaje się na podstawie ręcznie sporządzonego wniosku. Wniosek adresujemy do: Biuro Rodowodowe FPL. W lewym górnym rogu podajemy swoje dane adresowe, w prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość i datę sporządzenia wniosku.

Treść wniosku może wyglądać następująco: Proszę o wydanie duplikatu rodowodu dla kota [imię i przydomek kota], numer rodowodu (PL)FPL LO xxxxx [lub (PL)FPL RX xxxxx]. Oryginał rodowodu został [wpisujemy co się stało, np. zniszczony, zgubiony, itd.].

Na samym dole wniosku składamy własnoręczny podpis i wniosek wysyłamy do klubu poczztą lub skanujemy i przesyłamy skan na skrzynkę mailową klubu.

Na konto CCF należy także z góry wnieść opłatę za wydanie duplikatu rodowodu (55zł) + 15zł koszt wysyłki.