Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

III i IV Międzynarodowa Wystawa Kotów w Opolu

III i IV Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Opolu

19-20 czerwca 2021

Do rozpoczęcia wystawy pozostało:

DNI
GODZIN
MINUT
SEKUND
Hala

wkrótce więcej informacji

Zaproszeni sędziowie

Sebastian Pruchniak

All breed

Daria Łukasik-Weber

I-III, IVc

Dorota Szadurska

II-IV

Laura Scholten

All breed

Vladimir Isakow

All breed

Prowadzący wystawę: Roman Grabara

Szef stewardów: Andrzej Gawarkiewicz

Gorąco zapraszamy chętnych do pracy w charakterze stewarda.

Zgłoszenia stewardów prosimy przesyłać na adres mailowy: andrzejgawarkiewicz92@gmail.com

z tematem: „Steward – Cat Club Feniks” – przewidywana gratyfikacja oraz posiłek.

Dużo na naszej wystawie

Warunki weterynaryjne

1. Wszystkie koty uczestniczące w wystawie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
2. Wszystkie koty muszą posiadać książeczkę zdrowia, mikroczip lub tatuaż.
3.
4. Wystawiane koty musza mieć obcięte pazurki.
5. Wszystkie białe koty muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu

Warunki wystawy

1. Wszystkie przepisy wystawowe FIFe pozostają ważne i obowiązują.
2. Wystawca lub osoba przez niego upoważniona może prezentować koty do oceny sędziego z wyjątkiem BIS, gdzie koty prezentują stewardzi.
3. Koty musza pozostawać w udekorowanych klatkach do oficjalnego zakończenia wystawy.
4. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot został już oceniony).
5. Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły 4 miesiące, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną.
6. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy.
7. Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Dorota: 604 591 962, dorota@catclubfeniks.pl

Piotr: 880 550 530, ccf@catclubfeniks.pl