Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Minimalny wiek krycia dla kotki - 10 miesięcy

Przypominamy o uchwale podjętej 18 stycznia 2021r, która weszła w życie z dniem 01.02.2021r mówiącej o tym, że minimalny wiek krycia kotki to 10 miesięcy (kotka w chwili krycia musi mieć skończone 10 miesięcy).

Powyższy przepis obowiązuje wszystkich hodowców, którzy hodują koty krócej niż 4 lata.

Kotkę można pokryć przed ukończeniem 10 miesięcy za zgodą Zarządu po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza weterynarii o potrzebie wcześniejszego krycia ze względów zdrowotnych oraz po przedstawieniu pisemnych wyjaśnień, które muszą zawierać: wiek kotki, ile razy miała ruje, w jakim wieku zaczęła rujkować i  jak długo trwają ruje. Decyzja Zarządu wydawana jest w terminie 3 dni.

W przypadku pokrycia kotki, która nie ukończyła 10 miesięcy, cena za każdy rodowód kociaka z jej miotu wynosi 200 zł.

Członek CCF, hodujący koty dłużej niż 4 lata jest zwolniony z obowiązku uzyskania zgody na wcześniejsze krycie, choć i tym hodowcom zaleca się krycie kotki nie wcześniej, niż po ukończeniu przez nią 10 miesięcy.

Uchwała 58/2021 jest dostępna w strefie klubowicza dla wszystkich członków CCF oraz w siedzibie stowarzyszenia.