Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Płatności za dokumenty

Przypominamy wszystkich członkom, że płatności za dokumenty są księgowane na podstawie przesyłanych do klubu potwierdzeń wykonania wpłaty lub przelewu. Oznacza to, że wszystkie dokumenty do których nie zostało wysłane potwierdzenie wpłaty jest oznaczone w systemie jako nieopłacone.

Potwierdzenia wpłaty prosimy dostarczać razem z przesyłanymi dokumentami lub można je dosłać później.

Wykonanie wpłaty za dokumenty nie zwalnia członka CCF z obowiązku przesłania do klubu potwierdzenia wykonania wpłaty. Potwierdzenie może być w formie PDF, jpg, zdjęcie, itd.

Jedynym wyjątkiem są składki członkowskie - każdą księgujemy ręcznie na koncie klubowym.

Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do zasad panujących w klubie.