Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Super Kot 2013

Zapraszamy wszystkich członków CCF, którzy wystawiali swoje koty w 2013r do wzięcia udziału w konkursie Super Kot.

Wypełnione i własnoręcznie podpisane zgłoszenie wraz z kopiami dyplomów i kart ocen należy przesłać do klubu pocztą lub zeskanować i podesłać na adres mailowy klubu. Zgłoszenia muszą dotrzeć do klubu najpóźniej do dnia 14 stycznia 2014r.

Regulamin Super Kot 2013
Formularz zgłoszeniowy

Za wydruk zgłoszeń i dyplomów do konkursu Super Kot 2013 nie pobieramy opłat.