Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Zmiana klasy wystawowej - zmiana przepisów

Z dniem 1 października 2015 r. Zarząd FPL wprowadza obowiązek przedstawienia w sekretariacie wystawy oryginałów dyplomów i kart ocen uprawniających do zmiany klasy wystawowej.

Powyższa zmiana obejmuje koty nie tylko zgłaszane na wystawę, ale także te, gdzie zmiana następuje w czasie dwudniowej wystawy.