Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia!

Zmiany od 2016r w FPL

31 stycznia 2015 roku odbyło się walne Zebranie Członków FPL w Warszawie i od 2016 roku będą następujące zmiany:

Propozycje naszego klubu które zostały przyjęte:

Wniosek nr 1

Zabrania się członkom indywidualnym stowarzyszeń zrzeszonych w FPL krycia kotki lub kocurem, których właściciel nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w Polsce w World Cat Congress lub innej organizacji uznawanej przez Felis Polonię.
Za: 26, Przeciw: 2, Wstrzymało się: 2 [łącznie 30 głosów]

Wniosek nr 2

Osoba będąca członkiem indywidualnym stowarzyszenia zrzeszonego w FPL nie może posiadać zarejestrowanych kotów w organizacji felinologicznej niezrzeszonej w World Cat Congress.
Za: 28, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 2 [łącznie 30 głosów]

Z innych wniosków które zostały przyjęte:

Klub No Problem wnioskował o zniesienie opłaty dla FPL za organizację wystawy kotów.

KMKR "Felis Posnania" wnioskował o wprowadzenie przez FPL systemu weryfikującego ilość uzyskanych certyfikatów przez członków zwyczajnych na wystawach krajowych w celu uniemożliwienia łamania punktu 4.7 regulaminu wystawowego FIFe.

Supreme Cat Club został przyjęty w poczet członków FPL.

Unicat Club wnioskował o zwiększenie kontroli hodowców.

Cat Club Amber wnioskował o wprowadzenie licencji hodowlanych we wszystkich klubach zrzeszonych w FPL od 2016r. Licencje hodowlane będą obowiązywały tylko koty zarejestrowane od 2016r. Aktualizacja: Od 1 stycznia 2016 nie będzie licencji hodowlanych w Cat Club Feniks.

Cat Club sopot przedstawił wniosek:

"Podjęcie działań przez Zarząd FPL i wszystkie zrzeszone Stowarzyszenia oraz pomoc w przeprowadzeniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ograniczenie działalności pseudohodowli.
Wnioskujemy o:
- przyjęcie treści petycji dotyczącej zmian w ustawie o ochronie zwierząt,
- zobowiązanie wszystkich zrzeszonych Stowarzyszeń do aktywnego udziału w zbieraniu podpisów pod petycją,
- zamieszczenie treści petycji na stronach internetowych FPL i zrzeszonych Klubów,
- nawiązanie współpracy z innymi organizacjami felinologicznymi i kynologicznymi w celu wspólnego przedstawienia petycji,
- pomoc organizacyjną związaną z utworzeniem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej."